Chwilio'r wefan
English
Annual Report of the County Archivist

Adroddiad Blynyddol Archifydd y Sir

Darllenwch arolwg o'r flwyddyn a fu, a dysgwch mwy am beth mae ein gwasanaeth yn ei wneud.

Pob blwyddyn rydym yn cyhoeddi ein hadroddiad blynyddol, yn llawn gwybodaeth am waith a chyflawniadau'r Gwasanaeth Archifau. Mae adroddiad eleni yn cynnwys yr erthyglau canlynol:

  1. 'Neath Borough's Medieval Charters,' gan Andrew Dulley. Dyma'r cyfieithiad cyhoeddedig cyntaf o'r tri siartr sy'n bodoli a rhoddwyd gan arglwyddi Morgannwg i Fwrdeistref Castell-nedd, gyda sylwebaeth gyd-destunol a nodiadau esboniadol.

  2. 'The art of the illuminated address,' gan Emma Laycock, gwerthfawrogiad o gyfres o anerchiadau goleuedig a gyflwynwyd i Syr Henry Hussey Vivian, Barwn Abertawe, i gydnabod ei waith a'i wasanaeth.

  3. 'Jessie Donaldson and some aspects of Swansea's role in the anti-slavery movement,' gan Jen Wilson. Ym mis Mehefin 2021, dadorchuddir plac glas er anrhydedd i Jessie Donaldson, yr ymgyrchydd gwrth-gaethwasiaeth oedd yn byw'r parth mwyaf o'i bywyd yn Abertawe ac a fu farw ym 1889. Mae'r erthygl hon yn adrodd ei stori.

  4. 'Lloyd 'Kid' Davis, Swansea's Black Marvel' by Gwilym Games, yn adrodd stori swynol y bocsiwr du o Abertawe a aned yn America a fu farw ym 1928 ac sydd wedi'i gladdu ym Mynwent Cwmgelli.

  5. 'A Felindre cemetery murder stone' by Ioan Richard, erthygl sy'n adrodd hanes y cerrig ym mynwent Capel Nebo, Felindre, sy'n coffáu llofruddiaeth erchyll preswylydd lleol.


Ein hadroddiad blynyddol o flynyddoedd cynharach:

Wedi'i bweru gan GOSS iCM