Chwilio'r wefan
English

Archif perfformiad

Gwybodaeth am berfformiad amrywiol sydd wedi cael ei gyhoeddi yn y blynyddoedd blaenorol.

Cynllun Corfforaethol 2020-22

Mae'r Cynllun Corfforaethol yn disgrifio gweledigaeth y cyngor dros Abertawe, ein 6 blaenoriaeth allweddol (amcanion lles ac amcanion gwella) a gwerthoedd ac egwyddorion ein sefydliad a fydd yn sylfaen i gyflwyno'n blaenoriaethau a'n strategaeth gyffredinol.

Cynllun Corfforaethol 2018-22

Mae'r Cynllun Corfforaethol yn disgrifio gweledigaeth y cyngor ar gyfer Abertawe, ein 6 blaenoriaeth allweddol (yr amcanion lles a'r amcanion gwella) a gwerthoedd ac egwyddorion ein sefydliad a fydd yn sylfaen i gyflwyno'n blaenoriaethau a'n strategaeth gyffredinol.

Cynllun Corfforaethol 2017-22

Pennwyd ein blaenoriaethau yn ein Datganiad Lles, a gyhoeddwyd cyn 31 Mawrth 2017 cyn yr etholiadau llywodraeth leol ym mis Mai 2017.

Cynllun Gwella Corfforaethol 2013/17

Mae Llywodraeth Cymru yn ei gwneud yn ofynnol i bob Cyngor i gyhoeddi ei gynlluniau ar gyfer gwella'r hyn a wna a sut mae'n ei wneud. Pwrpas y cynllun hwn yw nodi blaenoriaethau allweddol y Cyngor ar gyfer gwella dros y pedair blynedd nesaf; gelwir y rhain yn 'Amcanion Gwella'.

Cynllun Gwella Corfforaethol - 2014/17

Mae hyn yn y fersiwn llawn y Cynllun Gwella Corfforaethol 2014/2017.

Y Diweddaraf am y Cynllun Gwella Corfforaethol 2014-15

Ceir tystiolaeth dosbarthu pob Amcan Gwella trwy nifer o fesurau perfformiad.

Uchelgais a Gweledigaeth ar gyfer Abertawe

Gan weithio drwy'r Bwrdd Gwasanaethau Lleol, mae'r cyngor a'i bartneriaid yn rhannu uchelgais a gweledigaeth ar gyfer Abertawe.

Heriau ac Ymrwymiadau

Mae'r Bwrdd Gwasanaethau Lleol wedi nodi'r heriau canlynol fel y pethau pwysicaf i ganolbwyntio arnynt drwy ei Gynllun Un Abertawe er mwyn gwneud cynnydd at y canlyniadau poblogaeth.

Cydraddoldeb

Yn unol â Deddf Cydraddoldeb 2010 a'r Ddyletswydd Gydraddoldeb newydd ar y Sector Cyhoeddus yng Nghymru, mae'n rhaid i bob awdurdod cyhoeddus lunio Cynllun Cydraddoldeb Strategol sy'n cynnwys Amcanion Cydraddoldeb penodol.

Ymgynghori ar y Cynllun Gwella yn 2013

Negeseuon Allweddol o Ymgynghori ar y Cynllun Gwella yn 2013.

Cynlluniau Gwerth Gorau

Cynlluniau Gwelliannau Gwerth Gorau Blaenorol.

Adolygiadau Perfformiad Blynyddol

Adolygiadau Perfformiad Blynyddol Blaenorol.

Adroddiadau Perfformiad

Adroddiadau Perfformiad Blaenorol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM