Chwilio'r wefan
English

Teithiau am ddim ar fysus ar fin dechrau yn Abertawe

Gall teithwyr bysus sy'n defnyddio cynllun teithio am ddim newydd yn Abertawe deithio'n hawdd trwy gynllunio ymlaen llaw.

Buses at Swansea Bus Station

O ddydd Gwener 30 Gorffennaf, gallwch deithio am ddim ar fysus yng nghanol y ddinas o ganlyniad i gymorth ariannol gan Gyngor Abertawe, sydd wedi trefnu'r cynnig bysus am ddim hwn gyda gweithredwyr bysus lleol.

Mae'r cyngor yn ariannu'r fenter i gefnogi teuluoedd a hybu manwerthu, hamdden a thwristiaeth wrth i gymunedau ddod allan o'r cyfyngiadau symud.

Bydd hefyd yn helpu i leihau allyriadau a thagfeydd trwy annog pobl i deithio ar fysus yn hytrach na defnyddio eu ceir bob dydd Gwener, dydd Sadwrn, dydd Sul a dydd Llun rhwng nawr a 30 Awst.

Meddai Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Abertawe, "Mae'r adborth rydym wedi'i dderbyn hyd yn hyn yn gadarnhaol iawn; mae pawb yn cefnogi nod y fenter.

"Does dim amheuaeth y bydd y cynnig i deithio ar fysus am ddim yn boblogaidd iawn, felly rydym yn annog pobl i sicrhau eu bod yn cynllunio'u teithiau ymlaen llaw, yn enwedig y daith adref."

Meddai, "Mae'n hawdd defnyddio'r cynnig a'i fwynhau. Bydd unrhyw daith fws sy'n dechrau ac yn gorffen yn Abertawe am ddim. Ni fydd angen cerdyn bws arnoch ac ni fydd angen tocyn arnoch ar gyfer y teithiau hynny. Mae hyn yn golygu y gallai teuluoedd arbed oddeutu £50 dros gyfnod o bedwar diwrnod."

"Y cyngor gorau y gallwn ei roi i chi yw eich bod yn cynllunio ymlaen llaw a sicrhau eich bod yn cynnwys y daith adref hefyd, yn enwedig os bydd ar ddiwedd y dydd ar lwybrau poblogaidd."

Cynhelir y fenter hon rhwng 30 Gorffennaf a 30 Awst ac mae'n rhan o Gynllun Adfer £20m y cyngor, gyda'r nod o gefnogi teuluoedd a rhoi hwb i'r economi leol yn dilyn y pandemig. Mae'r cynnig teithio am ddim hefyd yn cynnwys gwasanaeth dydd Sul arbennig yn ôl ac ymlaen i benrhyn Gŵyr a gyhoeddodd y cyngor yn ddiweddar.

Mae'r cyngor yn gweithio gyda gweithredwyr bysus y ddinas i sicrhau bod teithwyr yn gallu teithio'n ddiogel a bod yr holl ragofalon COVID-19 angenrheidiol yn cael eu rhoi ar waith.

Gall teithwyr hefyd ddefnyddio'r gwasanaeth am ddim yn hwyr yn y nos mewn ymgais i gefnogi economi nos y ddinas.

I ddarganfod rhagor, ewch i dudalennau cwestiynau cyffredin y cyngor, lle gallwch weld cynlluniwr teithiau Traveline Cymru: www.abertawe.gov.uk/bysusamddim  

Wedi'i bweru gan GOSS iCM