Chwilio'r wefan
English

Llawer i'w wneud yn y ddinas ar gyfer ein Haf o Hwyl

Mae'n mynd i fod yn Haf o Hwyl i blant a phobl ifanc Abertawe, gyda channoedd o weithgareddau am ddim sy'n addas i amrywiaeth enfawr o ddiddordebau'n cael eu cynnal yn ystod gwyliau haf ysgolion.

Child on bike with helmet

Maent yn cynnwys chwaraeon, chwarae, digwyddiadau cymunedol, celf a chrefft, sgiliau fel codio cyfrifiaduron a diwrnodau y gall y teulu cyfan eu mwynhau.

Mae dwsinau o grwpiau cymunedol a sefydliadau ar draws Abertawe wedi gwneud cais llwyddiannus am arian grant gan Gyngor Abertawe a Llywodraeth Cymru er mwyn cynnal gweithgareddau.

Gallwch weld y rhaglen Haf o Hwyl ynghyd â gwybodaeth a manylion cyswllt yn www.abertawe.gov.uk/hafohwyl.

Meddai Elliott King, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Wasanaethau Plant, "Rwyf wrth fy modd bod cynifer o grwpiau a sefydliadau wedi llwyddo i sicrhau cyllid fel y gallant gynnig amrywiaeth o weithgareddau hamdden, chwaraeon a diwylliannol am ddim i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed.

"Maent yn cael eu cynnal mewn lleoliadau ar draws Abertawe felly byddwn yn annog teuluoedd i gael cipolwg ar yr hyn sy'n cael ei gynnig gan fy mod i'n siŵr bod rhywbeth sy'n addas i bawb.

"Mae Cyngor Abertawe wedi bod yno i blant a phobl ifanc ers dechrau'r pandemig, ac wedi'u cefnogi drwy heriau gwarchod, y tarfu a fu ar addysg a'r amser wyneb yn wyneb a gollwyd gyda ffrindiau a theulu.

"Mae'r cyngor yma o hyd iddynt wrth i ni ddod allan o'r pandemig, ac mae'r rhaglen Haf o Hwyl yn gyfle gwych i ddod â syniadau chwarae'n fyw mewn ffyrdd a all helpu i fywiogi'r haf i bob plentyn a pherson ifanc."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM