Chwilio'r wefan
English

Gweithdai i roi cyngor cyfreithiol arbenigol i fusnesau newydd

Bydd cyngor arbenigol ar gael cyn bo hir i helpu busnesau newydd Abertawe gyda'r holl faterion cyfreithiol y dylent fod yn eu hystyried wrth sefydlu eu mentrau newydd.

Nia Godsmark

Bydd Nia Godsmark, o Peter Lynn and Partners, yn cyflwyno sesiwn ar-lein am ddim o 10am i 11.30am ddydd Iau 5 Awst.

Bydd Nia, arbenigwraig mewn cyfraith cyflogaeth a chorfforaethol, wrth law hefyd i ateb cwestiynau yn ystod y digwyddiad byw.

Hon fydd ail weithdy Clwb Menter i Fusnesau Newydd Cyngor Abertawe, a fydd yn archwilio ystod o bynciau yn y misoedd i ddod i helpu busnesau i ffynnu.

Bydd y sesiwn a gyflwynir drwy Microsoft Teams, yn ymdrin â chyfraith contract, adnoddau dynol a chyflogaeth, rheoliadau'r sector busnes, ac eiddo deallusol a masnachol.

Meddai'r Cynghorydd Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Wrth ddechrau menter busnes newydd, mae'n hanfodol bod entrepreneuriaid yn sicrhau eu bod yn cydymffurfio â holl oblygiadau cyfreithiol rhedeg busnes bach.

"Fel rhan o'n Clwb Menter i Fusnesau Newydd, rydym wedi gwahodd arbenigwraig cyfreithiol yn awr i gyflwyno sesiwn a fydd yn rhoi cyngor pwysig i'n cymuned busnesau newydd.

"Mae'n dilyn sesiwn a roesom fis diwethaf ar gyfryngau cymdeithasol, ac rydym yn bwriadu ymdrin â sawl pwnc arall yn y dyfodol wrth i ni geisio rhoi i'r gymuned fusnes yr holl gefnogaeth sydd ei hangen arni i ffynnu.

"Byddwn yn annog unrhyw fusnesau newydd yn Abertawe sydd â diddordeb mewn dod i'r sesiwn gofrestru cyn gynted â phosib."

Gall busnesau gadw lle yn y gweithdy yn awr drwy fynd i  https://www.eventbrite.co.uk/e/business-swansea-start-up-enterprise-club-legal-considerations-tickets-162802140585

Caiff y sesiwn ei recordio fel y gellir ei hailchwarae ar alw.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM