Chwilio'r wefan
English

Abertawe'n dathlu Pride ar-lein

Mae Oriel Gelf Glynn Vivian ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ymhlith y lleoliadau diwylliannol sy'n cefnogi Pride Abertawe eleni.

Mae Pride Abertawe'n un o uchafbwyntiau calendr digwyddiadau'r ddinas a byddai fel arfer yn cynnwys diwrnod o ddathlu yng nghanol y ddinas ar 17 Gorffennaf, ond ni fydd hyn yn bosib eleni oherwydd cyfyngiadau Coronafeirws.

Felly, mae trefnwyr wedi penderfynu cynnal y dathliadau ar-lein trwy gynnal amrywiaeth o weithgareddau, arddangosfeydd a digwyddiadau yr wythnos hon yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

Cynhelir dathliadau Pride yn Oriel Gelf Glynn Vivian nos Sadwrn, a fydd yn cynnwys set arbennig ar-lein gan DJ.

Bydd Neuadd y Ddinas hefyd wedi'i goleuo â lliwiau'r enfys nos Sadwrn.

Meddai Aelod y Cabinet a Hyrwyddwr y cyngor ar gyfer LGBT+, Elliott King, "Pride Abertawe yw un o'r dathliadau mwyaf lliwgar, bywiog a dathliadol yng nghalendr y ddinas, ond er mwyn ein cadw'n ddiogel, bydd y dathliadau ychydig yn wahanol eleni.

"Bydd llawer o ddigwyddiadau a gweithgareddau'n cael eu cynnal ar-lein o hyd, felly rwy'n falch o weld bod Cyngor Abertawe a rhai o leoliadau diwylliannol gorau'r ddinas yn parhau i gefnogi Pride Abertawe."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM