Chwilio'r wefan
English

Yr awr cymorth busnes gyntaf i roi awgrymiadau ar seiberddiogelwch

Mae awgrymiadau gan arbenigwyr ar seiberddiogelwch yn mynd i fod ar gael i fusnesau yn Abertawe.

BusinessMeeting

Bydd sesiwn friffio gan Ganolfan Seibergadernid Cymru yn rhan o ddigwyddiad awr cymorth busnes newydd a gynhelir ddydd Iau 22 Gorffennaf.

Mae'r digwyddiad am ddim a drefnwyd gan Gyngor Abertawe ac a fydd yn para o 10am i 11am, yn cael ei gyflwyno ar-lein drwy Microsoft Teams.

Bydd y digwyddiadau awr cymorth busnes bellach yn cael eu cynnal bob mis, gyda phob un yn canolbwyntio ar thema berthnasol neu siaradwr i helpu cymuned fusnes y ddinas.

Meddai'r Cynghorydd Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Adfywio, Buddsoddi a Thwristiaeth, "Y digwyddiad awr cymorth busnes newydd hwn yw'r ffordd ddiweddaraf y mae'r cyngor yn ceisio helpu busnesau Abertawe. Mae'n dilyn cychwyn clwb newydd i fusnesau newydd a sefydlwyd yn ddiweddar gan y cyngor wrth i ni geisio cefnogi entrepreneuriaeth, a sicrhau bod ein busnesau'n cael yr holl gymorth y mae ei angen arnynt wrth i ni ddod allan o'r pandemig.

"Rydym yn cydnabod pa mor brysur yw busnesau, a dyma pam y mae'r digwyddiadau awr cymorth busnes ar-lein wedi'u llunio i fod yn gryno. Bydd hyn yn galluogi dysgu a rhwydweithio, gan sicrhau nad yw pobl yn colli gormod o amser yn ystod y diwrnod gwaith.

"Byddwn yn annog unrhyw fusnes sydd â diddordeb mewn dod i'n sesiwn awr cymorth busnes gyntaf i gadw lle. Dengys ymchwil fod nifer yr ymosodiadau seiber wedi cynyddu'n ddramatig ers i'r pandemig gychwyn, felly mae'r thema ar gyfer ein digwyddiad awr cymorth busnes cyntaf yn amserol iawn, oherwydd gall ymosodiadau o'r math hwn fod yn gostus i fusnesau."

Bydd y digwyddiad yn addysgu busnesau sut i adnabod risgiau seiber a pha fesurau syml, rhad sydd orau i fynd i'r afael â hwy.  Bydd hefyd yn ymdrin â'r dirwedd seiber, y prif fygythiadau i fusnesau bach a gwaith Canolfan Seibergadernid Cymru.

Gall busnesau gadw lle drwy fynd i https://www.eventbrite.co.uk/e/161628618549

Wedi'i bweru gan GOSS iCM