Chwilio'r wefan
English

Busnesau lletygarwch yn cael eu hannog i ddal ati â'r gwaith da

Diolchwyd i fusnesau lletygarwch a'u cwsmeriaid yn Abertawe am helpu i gadw pobl yn ddiogel, a chânt eu hannog i ddal ati â'r gwaith da wrth i gyfraddau Coronafeirws gynyddu yng Nghymru.

pint of lager

Gall pobl gwrdd mewn bwytai, caffis a thafarndai ac mewn grwpiau o hyd at 6.

Mae'n rhaid i fusnesau sicrhau bod ganddynt gofnod o enwau a manylion cyswllt yr holl gwsmeriaid ac aelodau staff yn ogystal â'u hamserau cyrraedd a gadael.

Meddai'r Cynghorydd David Hopkins, Dirprwy Arweinydd y Cyngor ac Aelod y Cabinet dros Gyflawni a Gweithrediadau, "Mae'r mwyafrif helaeth o fusnesau yn Abertawe wedi gweithio'n galed iawn i gadw'u staff a'u cwsmeriaid yn ddiogel ar ôl ailagor, a hoffwn ddiolch iddynt am hyn.

"Bydd y cyngor yn parhau i gefnogi'r sector hwn ond hoffem atgoffa mangreoedd a chwsmeriaid o'r rheolau presennol ynghylch presenoldeb.

"Cafwyd nifer bach o achosion lle cadwyd cofnod o'r person a archebodd y bwrdd yn unig, ac nid y rheini oedd yn rhan o'i grŵp.

"Mae'r rheol hon ar waith fel ei bod hi'n haws cysylltu â phobl os oes problem ar ôl iddynt adael.

"Hoffem atgoffa pob busnes lletygarwch a chwsmer bod angen iddynt barhau i ddilyn y mesurau sydd ar waith i gadw pawb yn ddiogel."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM