Chwilio'r wefan
English

Ysgol Gynradd Waunarlwydd: Athro amser llawn

Dyddiad cau: 17/06/21 (12 noon), MPS, O fis Medi 2021 ymlaen, 2 dymor i ddechrau

Waunarlwydd Primary School Logo

Mae llywodraethwyr yn yr ysgol hapus a llwyddiannus hon yn ceisio penodi ymarferydd rhagorol  gydag ymrwymiad i wella  deilliannau ar gyfer pob disgybl. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus o ddiddordeb gwirioneddol yn y broses o gaffael a datblygu gwybodaeth a sgiliau dysgwyr, a bod yn angerddol wrth geisio gwella cyfleoedd bywyd pob disgybl yn eu gofal. Byddant yn gallu tanysgrifio i'r darn uchod o'n datganiad  cenhadaeth ac, yn ogystal:

  • Bod yn ymarferydd rhagorol
  • Mwynhau cwmni plant
  • Deall y ffordd y mae plant yn dysgu orau
  • Cymhelliant i gyflawni'r gorau ar ran y disgyblion yn eu gofal
  • Bod yn chwaraewr tîm
  • Synnwyr digrifwch.

Yn gyfnewid am hyn, gallwn gynnig amgylchedd gofalgar a chefnogol lle mae unigoliaeth yn cael ei dathlu a datblygiad personol yn cael ei werthfawrogi.

Dylai ymgeiswyr ddisgrifio effaith eu gweithgareddau ar ddeilliannau dysgu yn eu lleoliadau presennol a/neu flaenorol.

Mae croeso i ddarpar ymgeiswyr ymweld â'r ysgol drwy drefnu ymlaen llaw gyda'r Pennaeth yn yr wythnos sy'n dechrau ar 14 Mehefin 2021

Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais: dydd Iau, 17 Mehefin 2021
Llunio rhestr fer: dydd Gwener, 18 Mehefin 2021
Arsylwi Gwers: yr wythnos sy'n dechrau ar 28 Mehefin 2021
Cyfweliadau: dydd Iau, 1 Gorffennaf 2021

D.S. Bydd disgwyl i ymgeiswyr ar y rhestr fer roi sesiwn ddysgu a arsylwir yn rhan o'r broses ddewis.
Mae ffurflenni cais a manylion pellach ar gael o'r cyfeiriad e-bost WaunarlwyddPrimarySchool@waunarlwydd.swansea.sch.uk

Ewch i'n gwefan yn www.waunarlwydd.swansea.sch.uk i gael rhagor o wybodaeth am yr ysgol.
 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM