Chwilio'r wefan
English

Lido'n barod i ailagor ar gyfer hanner tymor

Mae Lido poblogaidd Abertawe yn Blackpill yn ailagor y penwythnos gŵyl y banc hwn ar gyfer haf o hwyl yn y ddinas.

Blackpill Lido

Mae'r lido'n un o'r atyniadau am ddim mwyaf poblogaidd ar brom Abertawe ac yn gyrchfan i deuluoedd drwy gydol yr haf.

Ond nid dyma'r unig amser da sydd ar gynnig i breswylwyr y ddinas yr hanner tymor hwn. Mae llawer o bethau eraill yn digwydd, yn amrywio o ailagoriad Arddangosfa Dylan Thomas a hwyl yn yr awyr agored gyda ParkLives i golff gwallgof a phedalos newydd sbon ar Lyn Cychod Singleton.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod y Cabinet dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Mae'n newyddion gwych bod y lido ac atyniadau eraill yn dychwelyd ar gyfer tymor yr haf gan fod cyfyngiadau'r pandemig bellach yn llacio.

"Mae'n atyniad da mewn tywydd braf ac rydym am i bob ymwelydd ei fwynhau. Dyna pam y bydd y lido'n ailagor gyda baneri a phosteri i atgoffa ymwelwyr o ganllawiau diogelwch."

Mae'r lido'n agor ar gyfer cyfnod yr haf ar 29 Mai ac mae wedi cael ei ail-lenwi â dŵr clorinedig, a bydd y ffynhonnau a'r nodweddion yn gweithredu'n ddyddiol o 9am i 6pm tan ddiwedd mis Medi oni cyhoeddir fel arall.

Mae dau gwrs golff gwallgof y ddinas yng Ngerddi Southend y Mwmbwls a Llyn Cychod Singleton drws nesaf i atyniad y pedalos, hefyd yn ailagor.

Ac mae amserlen gweithgareddau hanner tymor am ddim menter ParkLives yn cynnwys sesiynau i oedolion fel beicio gyda chydymaith, Zumba a chylchedau, tra bydd y rhai ifanc yn gallu rhoi cynnig ar badlfyrddio, pêl-osgoi a gweithgareddau aml-gamp.

Mae rhywbeth ar gael i selogion diwylliant hefyd diolch i amrywiaeth o arddangosfeydd newydd yn Oriel Gelf Glynn Vivian sy'n cynnwys gwaith yr artistiaid o Gymru Kathryn Ashill, Anya Paintsil a Dafydd Williams, ynghyd â phecynnau gweithgareddau am ddim ar gyfer ymwelwyr iau.

Yn ogystal â hynny, mae arddangosfa Dylan Thomas yn cynnig anturiaethau newydd i blant gyda helfa anifeiliaid newydd ar y Llwybr i Blant.

Bydd Llyfrgelloedd Abertawe hefyd yn cynnig amserau stori ar-lein i ddarllenwyr iau yn ogystal â'i wasanaeth Clicio a Chasglu, a gallwch gerdded i mewn i 16 o lyfrgelloedd o hyd i bori yng nghanol y llyfrau.

Os ydych yn ystyried mynd i'r Glynn Vivian neu Arddangosfa Dylan Thomas neu os ydych am ymuno â ParkLives, mae'n rhaid i chi gadw lle ymlaen llaw ond mae'r holl docynnau am ddim.

I gael rhagor o wybodaeth am Lido Blackpill, ewch i  www.abertawe.gov.uk/lidoblackpill

Ac i gael gwybod am beth arall sydd ar ddod yn Abertawe dros yr hanner tymor hwn ewch i www.joiobaeabertawe.com

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM