Chwilio'r wefan
English

Ysgol Gynradd Llangyfelach: Cynorthwyydd Addysgu Gradd 6 (Lefel 4) Cyfnod Sylfaen

Dyddiad cau: 07/06/2021 (12 noon), Cyflog Cyfredol: £21,748 (Pro rata) Haf 2021, Gradd 6, 27.5 awr yr wythnos, Dyddiad Dechrau: 2 Medi 2021

Llangyfelach primary school logo

Mae Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Llangyfelach yn ceisio penodi Cynorthwyydd Addysgu Gradd 6 ardderchog i weithio yn y Cyfnod Sylfaen uchaf.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus:

  • Yn ymroddedig ac angerddol am ddysgu ac addysgu,
  • Yn chwaraewr tîm rhagorol gydag agwedd gadarnhaol,
  • Deall y sgiliau sydd eu hangen i gefnogi disgyblion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol,
  • Yn gallu meithrin, ysbrydoli a chymell disgyblion,
  • Yn gallu gweithio yn rhan o dîm i gyflawni'r gorau ar gyfer pob disgybl. 

Mae'r cyfrifoldebau'n cynnwys:

  • Rheoli Cynorthwywyr Addysgu eraill,
  • Arwain a threfnu cyfarfodydd tîm,
  • Cynllunio, olrhain, asesu ac adrodd ar gyfer grwpiau dysgwyr.

Bydd disgwyl i'r ymgeisydd llwyddiannus gael gwiriad datgeliad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd cyn dechrau gweithio. 

Gellir cael ffurflenni cais, disgrifiad swydd a manyleb y person drwy'r e-bost yn:  AkermanH@hwbcymru.net.

Dylid dychwelyd Ffurflenni Cais wedi'u cwblhau i'r ysgol drwy'r e-bost yn: AkermanH@hwbcymru.net.

Dyddiad cau: Dydd Llun 7 Mehefin 2021
Dyddiad llunio rhestr fer: Dydd Llun 7 Mehefin 2021
Cyfweliad: Dydd Iau 17 Mehefin 2021

Wedi'i bweru gan GOSS iCM