Chwilio'r wefan
English

Y cyngor yn canmol gwirfoddolwyr am eu hymdrechion clirio cymunedol

Mae staff Cyngor Abertawe'n parhau i gefnogi teuluoedd yn dilyn anrhefn neithiwr yng nghymuned Mayhill a Waun Wen.

Concrete block installation (Mayhill)

Mae tîm yn y gymuned unwaith eto'r prynhawn yma (21 Mai) i fordio ffenestri a drysau sydd wedi'u difrodi, gan helpu i wneud eiddo'n ddiogel.

Mae'r cyngor hefyd wedi gosod bloc concrit dros dro ar Waun Wen Road yn lle'r bolardiau a oedd wedi'u difrodi yn ystod yr anrhefn.

Mae hyn yn dilyn y cyngor yn gweithio'n agos gyda gwirfoddolwyr a phreswylwyr i glirio'r gymuned.

Symudwyd ceir sydd wedi'u llosgi a chaiff rhannau o'r ffyrdd a'r palmentydd sydd wedi'u difrodi eu hatgyweirio.

Mae swyddogion y cyngor hefyd yn parhau i ddarparu sicrwydd i'r gymuned ac maent mewn cysylltiad rheolaidd â Heddlu De Cymru i sefydlu a oes angen unrhyw gefnogaeth ychwanegol gan y cyngor.

Mae Bethan McGregor, Cydlynydd Ardal Leol Cyngor Abertawe dros ardal Townhill, Mayhill a Gors wedi talu teyrnged i'r holl breswylwyr sydd wedi bod yn helpu.

Meddai Bethan, "Nid yw'r hyn a ddigwyddodd neithiwr yn adlewyrchiad go iawn o gymuned Mayhill a Waun Wen.

"Mae'r gymuned hon yn un agos iawn lle mae'r rhan fwyaf o bobl yn poeni am ei gilydd, ac mae nifer y preswylwyr sydd wedi helpu'r cyngor â'r gwaith clirio heddiw wedi dangos hynny. 

"Mae pawb sydd wedi bod yn rhan o'r gwaith o glirio'r gymuned, atgyweirio eiddo sydd wedi'u difrodi a sicrhau eraill hyd yn hyn yn haeddu cael eu canmol - o staff y cyngor a'r heddlu i nifer y preswylwyr sydd wedi bod yn rhan o'r gwaith."

Mae'r cyngor yn annog pobl sydd â gwybodaeth am y rheini sy'n gyfrifol am yr anrhefn i gysylltu â Heddlu De Cymru.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM