Chwilio'r wefan
English

Y cyngor yn defnyddio adnoddau ychwanegol yn y gymuned ar ôl cythrwfl

Mae Cyngor Abertawe wedi defnyddio adnoddau ychwanegol yn ardal Mayhill a Waun Wen yn y ddinas yn dilyn cythrwfl neithiwr (20 Mai).

Mayhill & Waun Wen clean-up

Mae timau'r cyngor eisoes ar y safle i arwain y gwaith glanhau a helpu i sicrhau bod eiddo pobl yn ddiogel. Mae hyn yn cynnwys helpu gyda drysau a ffenestri sydd wedi'u difrodi.

Bydd swyddogion y cyngor hefyd yn cael gwared ar unrhyw geir sydd wedi'u llosgi ac yn atgyweirio ardaloedd o ffyrdd a phalmentydd sydd wedi'u difrodi.

Bydd bolardiau concrit dros dro yn cael eu gosod yn lle'r bolardiau a symudwyd yn ystod yr aflonyddwch.

Meddai'r Cyng. Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Abertawe, "Rydym yma i gymuned Mayhill a Waun Wen. Mae'r cyngor yn gweithredu'n gyflym i ymateb i gythrwfl neithiwr trwy lanhau'r difrod, tawelu meddyliau preswylwyr a helpu i sicrhau bod eiddo pobl yn ddiogel. Byddwn hefyd yn cysylltu â phreswylwyr y gymuned i archwilio a oes unrhyw gefnogaeth bellach y gall y cyngor ei rhoi.

"Nid yw'r hyn a ddigwyddodd neithiwr yn adlewyrchu Mayhill a Waun Wen, nac Abertawe. Mae'r criw ymosodol hwn yn y lleiafrif ac mae eu hymddygiad yn ffiaidd ac yn annerbyniol. Rydym yn gweithio gyda Heddlu De Cymru i helpu i adnabod, ymlid ac erlyn y rheini sy'n gyfrifol.

"Mae gan bobl yr hawl i deimlo'n ddiogel yn eu cartrefi a'u cymuned. Byddwn yn gwneud popeth y gallwn gyda'r heddlu i sicrhau na fydd hyn yn digwydd eto."

Mae'r cyngor yn annog unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â Heddlu De Cymru.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM