Chwilio'r wefan
English

Cyllideb atgyweirio ffyrdd yn cael hwb o £1.1m

Bydd cymunedau ar draws y ddinas yn derbyn miliwn o bunnoedd yn ychwanegol ar gyfer gwaith atgyweirio ffyrdd dros y flwyddyn i ddod.

potholes

Caiff rhagor o brosiectau atgyweirio ffyrdd eu cyflawni gan dîm atgyweirio PATCH y cyngor, diolch i grant o £1.1m gan Lywodraeth Cymru.

Dywed adroddiad ar gyfer y Cabinet yr wythnos nesaf y bydd yr arian yn golygu y bydd cyfanswm o £6.6m bellach yn cael ei wario ar y gwaith atgyweirio ffyrdd sy'n aros i'w wneud yn Abertawe.

Dywedodd Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros Wella'r Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, y croesewir yr arian ychwanegol.

Meddai, "Er gwaethaf y pandemig, mae ein Timau PATCH a thyllau yn y ffordd wedi bod yn gweithio'n ddi-baid i atgyweirio ffyrdd ar draws ein cymunedau a chadw'r traffig i symud.

"Yn yr ychydig fisoedd diwethaf, rydym wedi cyflawni dros 20 o brosiectau ailwynebu ffyrdd mewn cymunedau ar ben y gwaith a wneir gan PATCH a'r timau atgyweirio tyllau yn y ffyrdd.

"Os yw'r Cabinet yn cytuno ar y grant, byddwn yn ystyried rhaglen dreigl pum mlynedd o atgyweiriadau ffyrdd a phriffyrdd, ac yn cyflwyno rhai ohonynt i'w cwblhau."

Meddai'r Cyng. Thomas: "Ym mis Ebrill yn unig, llenwom 473 o dyllau yn y ffyrdd, a 98% ohonynt o fewn 48 awr o glywed amdanyn nhw.

"Mae bob amser mwy i'w wneud felly bydd yr arian ychwanegol gan Lywodraeth Cymru'n ein helpu i wneud gwahaniaeth."

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM