Chwilio'r wefan
English

Trysorau'r Tip yn barod i groesawu cwsmeriaid yn ôl

Bydd ymwelwyr â Thrysorau'r Tip yn sylwi bod eu hoffi siop ailddefnyddio wedi'i hehangu a'i hadnewyddu i gynnwys adran ddillad newydd diolch i arian gan Lywodraeth Cymru.

TIP TREASURE 11.5.21

Mae'r lleoliad poblogaidd yng Nghanolfan Ailgylchu Llansamlet wedi ailagor bellach gan fod cyfyngiadau COVID-19 yn cael eu llacio. Bydd yn rhaid i siopwyr wisgo mygydau dan do a chadw pellter cymdeithasol oddi wrth eraill, ond bydd digonedd o fargenion i ddewis ohonynt.

Mae Trysorau'r Tip wedi dod yn un o wasanaethau mwyaf poblogaidd Cyngor Abertawe, gyda'r holl eitemau sydd ar werth wedi'u hachub rhag cael eu hanfon i safleoedd tirlenwi neu gael eu hailgylchu.

Dywedodd Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros Wella'r Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, fod y gwelliannau i siop Trysorau'r Tip yn golygu bod llawer mwy ar gynnig nag yr oedd cyn y bu'n rhaid cau'r siop oherwydd y pandemig.

Meddai, "Mae Trysorau'r Tip yn parhau i fynd o nerth i nerth. Mae'r siop wedi'i hadnewyddu a'i hehangu'n golygu, am y tro cyntaf erioed, ein bod yn gallu creu adran ddillad i bobl sy'n chwilio am fargeinion steilus, gyda'r holl eitemau wedi'u harchwilio, eu golchi, eu sychu, eu stemio a'u trwsio, os oes angen, cyn eu gwerthu.

"Rydym hefyd wedi sicrhau grant gan Lywodraeth Cymru sy'n golygu ein bod bellach yn gallu achub mwy o gelfi fel byrddau, cadeiriau a soffas y gallwn eu hailwampio a'u gwerthu i breswylwyr."

Mae'r nwyddau trydanol sydd ar gynnig hefyd yn cynnwys consolau gemau, setiau teledu sgrîn fflat, sugnwyr llwch ac offer pŵer, y mae pob un ohonynt wedi'i adnewyddu ac wedi derbyn profion PAT cyn ei roi ar werth.

Mae'r siop hefyd yn cynnig amrywiaeth o feiciau, offer garddio, ymarfer corff a chwaraeon.

Meddai'r Cyng. Thomas: "Gall pawb elwa o fenter Trysorau'r Tip am ein bod yn lleihau swm y gwastraff sy'n mynd i safleoedd tirlenwi a gall preswylwyr brynu eitemau o safon am brisiau rhesymol.

"Heblaw am yr adran ddillad ac ehangu'r prosiect ailgylchu celfi a phren, mae gennym gynlluniau i ehangu'r ystod o nwyddau sydd ar gael yn y siop dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM