Chwilio'r wefan
English

Asesiad Cymeriad Tirwedd Gŵyr (2013)

Mae Tirwedd Gŵyr yn amrywio'n sylweddol ac mae nodi nodweddion arbennig a phriodoleddau allweddol yn chwarae rhan bwysig wrth ddeall yr hyn sy'n cyfrannu at harddwch naturiol yr AoHNE.

Mae'r Asesiad yn nodi 41 o Ardaloedd Cymeriad Tirwedd arwahanol o wahanol meintiau o fewn AoHNE Gŵyr ac ardal Abertawe sy'n agos at yr AoHNE i'r gogledd o'r ffin, a dylid ei ddefnyddio fel tystiolaeth sylfaenol i lywio ceisiadau cynllunio o fewn yr AoHNE.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM