Chwilio'r wefan
English

Ardal Ganolog Abertawe: Adfywio'n Dinas ar gyfer Lles a Bywyd Gwyllt

Mae'r ddogfen hon yn nodi strategaeth Isadeiledd Gwyrdd Cyngor Abertawe a Chyfoeth Naturiol Cymru. Mae'n ymwneud yn benodol ag ardal Ganolog Abertawe Ganolog ac yn darparu fframwaith gwneud penderfyniadau i gefnogi cynyddu faint o natur sydd yn y ddinas a'i gwella.

Am ragor o wybodaeth ewch i:

Strategaeth Isadeiledd Gwyrdd

Wedi'i bweru gan GOSS iCM