Chwilio'r wefan
English

Fframwaith Adfywio Ardal Ganolog Abertawe

Mae Fframwaith Adfywio Ardal Ganolog Abertawe (SCARF) yn hybu ystod o opsiynau a chynlluniau datblygu i'w cyflwyno ar draws fframiau amser tymor byr, tymor canolig a thymor hir i ysgogi adfywiad, y gellid eu hariannu drwy gyfuniad o fuddsoddiad gan y sector cyhoeddus a'r sector preifat.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM