Chwilio'r wefan
English

Llwybrau sialc yn dangos y ffordd i lawer mwy o hwyl i blant

Mae plant y ddinas yn cael y cyfle i ychwanegu rhywfaint o hwyl at eu troeon dyddiol mewn rhai o'u parciau lleol diolch i fenter newydd gan y cyngor.

Pwrpas y fenter o'r enw Chwarae Actif, a luniwyd gan wasanaethau Parciau, Datblygu Chwarae a Chwaraeon y cyngor yw annog plant i fynd i'w parciau lleol a chael hwyl yno.

Mae gan ugeiniau o barciau'r ddinas ardaloedd chwarae i blant yn barod, ond nawr mae gan bedwar ohonynt 'lwybrau sialc' i blant iau roi cynnig arnynt.

Dywedodd Elliot King, Aelod y Cabinet dros y Gwasanaethau Plant, fod syniad y llwybr sialc yn un syml, sy'n hawdd ei wneud ac yn rhywbeth difyr i blant ei wneud ar ddiwrnod oer a heulog.

Meddai, "Yn ein hamser, rydym i gyd wedi gweld llwybrau sialc y mae plant eu hunain wedi'u tynnu ar lwybrau i chwarae gemau traddodiadol fel hopsgots neu gydbwyso ar linellau tonnog wrth esgus bod yn gerddwyr rhaff uchel.

"Yr hyn y mae'r fenter newydd hon yn ei wneud yw dewis rhannau o lwybrau poblogaidd yn ein parciau lle gall plant ifanc gael hwyl a datblygu sgiliau corfforol allweddol fel hercian, sgipio a neidio.

"Yn ystod pandemig COVID-19, mae parciau'r ddinas wedi dod yn gyrchfan ac yn hafan i blant ifanc a'u teuluoedd, lle gallant fwynhau'r awyr agored yn ddiogel a chael ychydig o awyr iach.

"Pan nad oedd modd gwneud gweithgareddau eraill oherwydd rheoliadau COVID-19, mae ein parciau a'r llwybrau hyn yn awr yn ffordd hawdd i hen draddodiadau gwrdd â'r rhai newydd y mae teuluoedd wedi'u creu mewn ymateb i'r pandemig.

"Gobeithiwn y bydd y llwybrau sialc hyn yn helpu plant i gadw'r traddodiadau newydd pan fydd pethau'n dechrau dychwelyd i rywbeth tebyg i normal yn y misoedd i ddod."

Lluniwyd y fenter llwybrau sialc gan wasanaethau Parciau, Chwarae, Chwaraeon ac Iechyd y cyngor fel ffordd o annog plant a'u teuluoedd i fwynhau gweithgareddau mewn parciau'n ddiogel yn ystod y pandemig.

Cyflwynwyd y syniad mewn pedwar safle sef Parc Llewellyn, Parc Williams, Y Vetch a Pharc Brynmill a bydd rhagor yn dilyn os bydd y fenter yn llwyddiant yno.

I gael rhagor o wybodaeth am wasanaethau Cyngor Abertawe, ewch i  https://www.abertawe.gov.uk/plantaphoblifanc

www.abertawe.gov.uk/abertaweactif

 

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM