Chwilio'r wefan
English

Y cyngor yn cefnogi Diwrnod y Rhuban Gwyn

Yr wythnos hon mae Cyngor Abertawe'n hyrwyddo ymgyrch genedlaethol i fynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod.

Cynhelir Diwrnod y Rhuban Gwyn ar 25 Tachwedd a bydd miloedd o bobl a sefydliadau'n codi'u llais er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth o'r mater.

Mae Canolfan Cam-drin Domestig y cyngor a'i bartneriaid wedi bod yn gweithio drwy gydol pandemig Coronafeirws i gefnogi holl ddioddefwyr trais domestig ac mae cefnogaeth ar gael 24/7 drwy sgwrsfot y cyngor.

Meddai Cyd-aelod y Cabinet dros Gefnogi Cymunedau, y Cynghorydd Louise Gibbard, "Yn anffodus eleni, ni allwn ddod at ein gilydd i gynnal digwyddiad sy'n cynyddu ymwybyddiaeth fel y byddwn wedi'i wneud fel arfer, ond drwy gydol yr wythnos byddwn yn rhannu negeseuon gan ein tîm a'n partneriaid sy'n atgoffa pobl nad yw trais yn dderbyniol.

"Rydym hefyd yn annog eraill i wneud yr addewid i beidio byth â bod yn dreisgar, gwneud esgusodion dros fod yn dreisgar nac aros yn dawel ynghylch trais yn erbyn menywod."

I gael rhagor o wybodaeth am gam-drin domestig a'r help sydd ar gael, ewch i:https://www.abertawe.gov.uk/TraisynyCartref

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM