Chwilio'r wefan
English

Undebau Credyd yn cynnig dewis arall i fenthyciadau llog uchel dros y Nadolig

Anogir pobl Abertawe i osgoi ffïoedd llog uchel ar fenthyciadau dros y Nadolig, a defnyddio undeb credyd y ddinas yn lle.

Do not use

Sefydliadau nid er elw yw undebau credyd sy'n cynnig amrywiaeth o gynnyrch moesegol ar gyfer y rheini sy'n cynilo neu y mae angen benthyciadau arnynt.

Meddai Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Gefnogi Cymunedau, Alyson Pugh, "Gan fod llawer o bobl yn profi caledi ariannol oherwydd pandemig Coronafeirws, mae'n anochel y bydd llawer yn ceisio benthyca arian fel y gallan nhw a'u teuluoedd ymdopi dros y Nadolig.

"Hoffwn annog pobl i ystyried y cyfraddau llog a godir yn ofalus, oherwydd gallent fod yn talu £1,000 i ad-dalu benthyciad o £500 dros gyfnod o flwyddyn.

"Mae cyfraddau Undebau Credyd yn is o lawer ac maent yn gweithio gyda benthycwyr i geisio sicrhau y gallant fforddio'u cynlluniau ad-dalu. Codir llog o fenthyciad undeb credyd ar falans gostyngol y benthyciad, felly does dim ffïoedd cudd na chosbau am ei ad-dalu'n gynnar, ac mae llawer o ymgeiswyr yn derbyn yswiriant bywyd am ddim.

"Maen nhw'n gallu gwneud hyn gan nad ydynt yn gwneud unrhyw elw i gyfranddalwyr. Aelodau o'r gymuned sy'n rhedeg undebau credyd, ar gyfer y gymuned."

Yn ogystal â chynnig benthyciadau, mae undebau credyd hefyd yn cynnig cynhyrchion cynilo diogel.

I gael rhagor wybodaeth, ewch i: https://celticcreditunion.co.uk/swansea-bay/

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM