Chwilio'r wefan
English

Athrawon yn cael eu cydnabod mewn gwobrau cenedlaethol

Mae dau athro ysbrydoledig o Abertawe wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Addysgu Proffesiynol Llywodraeth Cymru eleni.

teacher_awards

Mae Chris Mitchell o Ysgol Gyfun Pontarddulais wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer categori  Athro Ysgol Uwchradd y Flwyddyn ac mae Dr Jonathan Thomas o Ysgol Gyfun Gŵyr wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobr y Disgyblion am yr Athro Gorau.

Mae Mr Mitchell yn athro Hanes, Dyniaethau a Bagloriaeth Cymru ac mae'n adnabyddus yn Ysgol Gyfun Pontarddulais am ei ymagweddau arloesol, hynod lwyddiannus a chynhwysol tuag at ddysgu.

Mae Dr Thomas, Pennaeth Cemeg, yn gyn-ddisgybl Ysgol Gyfun Gŵyr lle mae'n ysbrydoli dysgwyr o bob oed i gymryd diddordeb mewn Gwyddoniaeth ac i gyflawni eu potensial llawn.

Mae'r ddwy ysgol wedi dweud bod y gydnabyddiaeth yn llwyr haeddiannol a'u bod yn dymuno'n dda i'r athrawon ar gyfer y rownd derfynol.

Cyhoeddir enwau'r enillwyr mewn seremoni rithwir arbennig nos Sul, 29 Tachwedd am 6pm a fydd yn cael ei darlledu ar sianeli Facebook ac YouTube Addysg Cymru.

Dywedodd y Cyng. Jennifer Raynor, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Wella Addysg, Dysgu a Sgiliau, "Hoffwn longyfarch Mr Mitchell a Dr Thomas ar gyrraedd y rhestrau fer ar gyfer y gwobrau mawreddog hyn a hoffwn ddymuno'n dda iddynt ar gyfer y rownd derfynol.

"Mae gan Abertawe lawer o athrawon ysbrydoledig iawn sy'n gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau eu disgyblion, felly mae'n wych gweld y ddau yn cael eu cydnabod yng ngwobrau Llywodraeth Cymru."

Gallwch wylio'r seremoni'n rhithwir yn:

www.facebook.com/addysgcymru/ or www.youtube.com/c/AddysgCymruEducationWales

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM