Chwilio'r wefan
English

Un o ffyrdd y ddinas ar gau oherwydd gwaith ailadeiladu yn dilyn tirlithriad

Disgwylir y bydd un o ffyrdd Abertawe, sydd wedi bod ar gau ers mis Hydref 2019, yn cael ei hailadeiladu i'w gwneud yn ddiogel eto.

Swansea Council Logo (Landscape square)

Mae gan Graig Road yn Nhreforys dai ar hyd un ochr o'r ffordd a llethr laswellt ar hyd ochr arall y ffordd. Yn dilyn tirlithriad yn 2019, caeodd Cyngor Abertawe ran o'r llwybr i gerbydau lle digwyddodd y tirlithriad.

Ers hynny mae'r cyngor wedi bod yn gweithio gydag arbenigwyr geodechnegol i asesu sefydlogrwydd y llwybr a dod o hyd i ddatrysiad i sefydlogi'r llethr ac ailagor y ffordd.

Bydd adroddiad i'r Cabinet ddydd Iau 19 Tachwedd yn argymell cynllun gwerth £550,000 a fydd yn cynnwys adeiladu wal gynnal, gwaith draenio newydd, cynllun goleuadau stryd a gwaith i ddarparu mynediad i gerbydau brys trwy ran gul o'r llwybr.

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros Wella'r Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, "Er nad yw'r tirlithriad wedi bod yn fygythiad uniongyrchol i breswylwyr sy'n byw gerllaw, bu'n rhaid atal cerbydau rhag teithio ar hyd y ffordd - a allai fod wedi gwneud y tirlithriad yn waeth.

"Rydym wedi bod yn gweithio gydag arbenigwyr i ddod o hyd i ddatrysiad a fydd yn sefydlogi'r llethr a gwneud yr ardal leol yn ddiogel unwaith eto.

"Mae preswylwyr hefyd wedi cael yr wybodaeth ddiweddaraf am ein cynnydd fel eu bod yn dawelach eu meddwl ynghylch y gwaith rydym yn ei wneud."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM