Chwilio'r wefan
English

Un o themâu allweddol #WythnosGenedlaetholDiogelu yr wythnos hon yw Aros mewn Cysylltiad

Mae Cyngor Abertawe'n hyrwyddo cyrsiau am ddim i helpu mwy o bobl i fynd ar-lein yn ystod Wythnos Genedlaethol Diogelu Oedolion.

Computer Keyboard

Un o themâu allweddol digwyddiad eleni, a gynhelir rhwng 16 a 20 Tachwedd yw 'Aros Mewn Cysylltiad'.

Mae Tîm Dysgu Gydol Oes y cyngor yn cynnal cyrsiau rheolaidd am ddim i gefnogi dechreuwyr i fynd ar-lein a lleihau unigrwydd ac arwahanrwydd.

Meddai Alyson Pugh, Aelod y Cabinet dros Gymunedau Gwell, "Gall mynd ar-lein am y tro cyntaf godi ofn ar rai, yn enwedig preswylwyr hŷn nad ydynt wedi cael eu magu gyda thechnoleg fel cyfrifiaduron bwrdd gwaith, gliniaduron a thabledi.
"Ond mae pobl sydd wedi'u heithrio'n ddigidol yn colli cymaint oherwydd mae gwybod sut i ddefnyddio technoleg o'r fath hon yn agor drysau at gyfleoedd newydd fel cysylltu â theulu a ffrindiau a defnyddio gwasanaethau fel siopa ar-lein, sydd wedi bod yn allweddol i rai yn ystod argyfwng coronafeirws.

"Mae peryglon ar-lein, gan gynnwys gweithredoedd twyllodrus, ond mae ein tîm Dysgu Gydol Oes yn cynnal cyrsiau am ddim sy'n dangos i bobl sut i fanteisio i'r eithaf ar y we ac osgoi'r maglau.

"Byddwn yn annog unrhyw un sy'n meddwl y byddai'n elwa o'r cyrsiau hyn, neu bobl sy'n adnabod eraill a fyddai'n elwa, i gysylltu â ni."

Mae cefnogaeth dros y ffôn ar gael yn ystod yr wythnos; ffoniwch 01792 637101 rhwng 9am a 4.30pm a byddwn yn trefnu i un o'n tiwtoriaid eich ffonio chi nôl.

Mae cyrsiau llythrennedd digidol achrededig ar gyfer y gwaith hefyd ar gael.

Ewch i: https://www.abertawe.gov.uk/DGOCartrefGwersiCyfrifiadur

Wedi'i bweru gan GOSS iCM