Chwilio'r wefan
English

Cae chwaraeon arfaethedig ar gyfer Ysgol Dylan Thomas

Ysgol Gymunedol Dylan Thomas fydd yr ysgol gyfun ddiweddaraf yn Abertawe i elwa o gae chwaraeon pob tywydd.

3G pitch generic

Gofynnir i Gabinet Cyngor Abertawe gymeradwyo cynlluniau ar gyfer y cyfleuster chwaraeon gwerth £200,000 a fydd hefyd ar gael i'r gymuned ei ddefnyddio.

Bydd yn cymryd lle'r ardal chwaraeon llawr caled sydd eisoes yn bodoli.

Mae nifer o glybiau chwaraeon cymunedol wedi mynegi diddordeb mewn defnyddio'r cae newydd pan fydd yn agor.

Caiff y prosiect, sydd hefyd yn cynnwys ardal gemau amlddefnydd, ei ariannu gan yr ysgol a'r cyngor yn ogystal â grantiau gan Sefydliad Garfield Weston a Sefydliad Johann Cruyff.

Mewn adroddiad sy'n cael ei gyflwyno yng nghyfarfod y cabinet ddydd Iau nesaf (19 Tachwedd) nododd y pennaeth Paul Davies y byddai'n gwneud gwahaniaeth mawr i ddisgyblion a'r gymuned ehangach.

Meddai, "Bydd cae pob tywydd yn golygu y gall ein pobl ifanc fwynhau gweithgareddau chwaraeon drwy gydol y flwyddyn a bydd y cwricwlwm y gall yr ysgol ei ddarparu yn well, yn ogystal â'r defnydd cymunedol."

Meddai'r Cyng. Jennifer Raynor, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Wella Addysg, Dysgu a Sgiliau, "Mae Mr Davies a staff Ysgol Dylan Thomas wedi gwneud gwaith gwych wrth ddatblygu'r prosiect hwn a fydd o fudd enfawr i'r disgyblion yn yr ysgol a chlybiau chwaraeon cymunedol Townhill, y Cocyd a'r wardiau cyfagos.

"Mae mwy o fuddsoddiad nag erioed o'r blaen yn cael ei wario yn Abertawe i wella cyfleusterau addysg ac mae hyn yn cynnwys cyfleusterau chwaraeon sydd mor bwysig i nifer o'n pobl ifanc." 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM