Chwilio'r wefan
English

Abertawe'n anfon #PabïauIPaddington

Rhoddwyd torchau pabïau ar drên arbennig yn Abertawe a fydd yn teithio i Lundain.

PoppiestoPaddington

I ddathlu Dydd y Cofio, mae Rheilffordd y Great Western wedi trefnu ymgyrch Pabïau i Paddington, lle anfonwyd torchau o drefi a dinasoedd ar draws ei rhwydwaith i blatfform 1 yng ngorsaf Paddington er mwyn eu gosod wrth y gofeb ryfel.

Rhoddodd arweinwyr dinesig, gan gynnwys Arglwydd Faer Abertawe Mark Child, Arweinydd y Cyngor Rob Stewart, Hyrwyddwr y Lluoedd Arfog Wendy Lewis, Arglwydd Raglaw Gorllewin Morgannwg Louise Fleet a Chadeirydd Rhanbarthol y Lleng Brydeinig Frenhinol Phillip Flower yngyd â chynrychiolwyr o'r lluoedd arfog eu torchau yng Ngorsaf Abertawe.

Roedd cyrhaeddiad y pabïau a'r gwasanaeth coffa'n cael eu darlledu'n fyw ar dudalen Facebook GWR am 11am.

Meddai'r Cyng. Child, "Oherwydd y pandemig, roedd rhaid i'r digwyddiadau coffa fod yn wahanol eleni, ond roeddem yn benderfynol o gofio'r rheini sydd wedi gwasanaethu a'r rhai a gollodd eu bywydau dros eu gwlad.

"Hoffem ddiolch i Reilffordd Great Western am weithio gyda'n Lluoedd Arfog i drefnu'r digwyddiad coffáu hwn ac am wahodd Abertawe a chymunedau eraill ar draws y DU i gymryd rhan."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM