Chwilio'r wefan
English

Ymfalchïo yn Wythnos Rhyng-ffydd

Mae Cyngor Abertawe a Fforwm Rhyng-ffydd y ddinas wedi ymuno i ddathlu Wythnos Rhyng-ffydd yr wythnos hon.

Fel arfer bydd cannoedd o bobl o sawl ffydd a chredoau gwahanol yn uno ym mannau cwrdd ei gilydd yn ystod y digwyddiad blynyddol hwn i feithrin perthnasoedd a chynnal trafodaethau a digwyddiadau.

O ganlyniad i'r pandemig mae'r achlysur yn eithaf gwahanol eleni gyda'r rhan fwyaf o ddigwyddiadau'n cael eu cynnal ar-lein. Ond mae amrywiaeth o gyfleoedd i fod yn rhan ohonynt o hyd, sy'n amrywio o gystadlaethau ffotograffau a digwyddiadau coginio i gwisiau a darlithoedd. 

Meddai'r Cynghorydd Alyson Pugh, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Gymunedau Gwell,

"Rydym yn falch o weithio gyda'n cymunedau ffydd a chefnogi'r gweithgareddau amrywiol a drefnwyd gan fforwm ffydd Abertawe a chaiff eu cyflwyno drwy gydol yr wythnos.

"Bydd ein partneriaeth â'r fforwm Rhyng-ffydd yn cryfhau'r gymuned a bydd yn rhoi'r cyfle i bobl o gefndiroedd gwahanol, o ffydd neu heb ffydd, weithio gyda'i gilydd tuag at Abertawe cryf. Rwy'n ddiolchgar i bawb sydd wedi gwneud hyn yn bosib."

Mae Mandy Williams, Cadeirydd Fforwm Rhyng-ffydd Abertawe, hefyd yn rheolwr cymunedol ym Mhrifysgol Abertawe. Meddai, "Mae wythnos rhyng-ffydd yn darparu cyfle gwych i ni ddathlu cyfraniad sylweddol ein cymunedau ffydd yn Abertawe yn ystod cyfnodau da a rhai heriol fel COVID-19.

"Yr wythnos hon rydym yn gallu dod â'n holl gymunedau at ei gilydd i gynyddu sgyrsiau rhyng-ffydd a chysylltu'n well â'n cymunedau ffydd a chredoau yn yr ystyr ehangaf."

Grŵp anffurfiol yw Fforwm Rhyng-ffydd Abertawe sy'n cynnwys pobl â ffydd a diwylliannau gwahanol. Mae'r fforwm yn gweithio gyda'i gilydd at y dibenion canlynol:

·       Rhannu a datblygu gwybodaeth o ffydd a chredoau ei gilydd

·       Trefnu digwyddiadau i ddathlu a hyrwyddo sgyrsiau rhyng-ffydd

Pwrpas Wythnos Rhyng-ffydd yw meithrin perthnasoedd da a pherthnasoedd gwaith rhwng pobl â ffydd a chredoau gwahanol a chroesawu'r rheini nad oes ganddynt ffydd benodol sydd am gael rhagor o wybodaeth. Mae grŵp o aelodau ymroddedig a brwdfrydig â ffydd a chredoau gwahanol yn Abertawe wedi ymuno i gynnig y gweithgareddau canlynol yn ystod yr wythnos hon:

  • Cystadleuaeth ffotograffau rhyng-ffydd
  • Coginio syml ar y cyd
  • Straeon rhyng-ffydd
  • Gweddi a myfyrio boreol
  • Darlith a thrafodaeth gydag Alexander John
  • Cynulliad ffydd LGBT+
  • Gwasanaeth coffa
  • Cwis cymdeithasol Kahoot; a
  • Gweddi dydd Gwener o fosg Abertawe Ganolog.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM