Chwilio'r wefan
English

Gwasanaeth bws newydd a gynhelir gan y cyngor yn helpu yn ystod gwaith cynnal a chadw'r bont

Cyflwynir gwasanaeth bws mini newydd dros dro gan Gyngor Abertawe i helpu i gludo preswylwyr rhwng Gorseinon a Phontarddulais.

Buses at Swansea Bus Station

Mae'r cyngor wedi gweithredu er mwyn ariannu'r gwasanaeth gwennol newydd yn dilyn cadarnhad gan Network Rail eu bod yn cau'r bont i wneud gwaith cynnal a chadw.

Mae'r bont, sydd ar hyd Pentre Road (B4296) fel arfer yn cynnal gwasanaethau bws First Cymru ac Adventure Travel rhwng y ddwy gymuned, ond bydd y gwasanaethau bws presennol yn gorffen ym Mhengelli yn ystod y gwaith ac ni fyddant yn mynd i Bontarddulais oherwydd y llwybr dargyfeirio hir.

Mae'r cyngor wedi bod mewn trafodaethau â Network Rail er mwyn ceisio sicrhau arian i weithredu gwasanaeth amgen i lenwi'r bwlch, ond mae Network Rail wedi cadarnhau nad yw'n gallu darparu unrhyw gymorth gyda hyn.O ganlyniad, mae'r cyngor wedi dewis gweithredu gwasanaeth sy'n cysylltu'r ddwy gymuned trwy ddefnyddio un o'i fysus mini ei hun.

Bydd y bws mini newydd 16x a gynhelir gan y cyngor yn teithio bob awr rhwng gorsaf fysus Gorseinon a Phontarddulais a bydd yn cysylltu â gwasanaethau rhif 16 First Cymru ac Adventure Travel sy'n teithio o Abertawe i Bengelli.

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros Wella'r Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, "Mae aelodau'r cyhoedd wedi mynegi eu pryderon i'r cyngor ers y cyhoeddiad am gau'r bont, gan eu bod yn gwybod na fyddai ganddynt ffordd o deithio rhwng Pengelli a Phontarddulais gan ddefnyddio cludiant cyhoeddus.

"Nid yw llwybrau amgen yn ystod cyfnod cau'r ffordd naill ai'n addas i fysus mwy neu mae angen iddynt ddilyn llwybr dargyfeirio hir ac oherwydd hyn ni fydd y gwasanaeth bws arferol yn teithio i Bontarddulais.

"Er bod Network Rail yn deall goblygiadau cau'r ffordd a'r effaith y bydd yn ei chael ar gludiant cyhoeddus, maent wedi dewis peidio â chefnogi'r cyngor drwy ddarparu gwasanaeth dros dro, felly nid oedd gennym unrhyw ddewis heblaw cyflwyno ein gwasanaeth bws mini ein hunain i helpu preswylwyr."

Bydd y gwasanaeth 16x newydd yn dechrau ar 10 Tachwedd a bydd yn gweithredu tan 12 Ebrill 2021.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM