Chwilio'r wefan
English

Ffordd yn ardal Gŵyr' yn ailagor ar ôl gwaith atgyweirio i'r llyncdwll

Mae prif ffordd trwy ardal Gŵyr wedi ailagor i fodurwyr yn dilyn cwblhau gwaith atgyweirio brys i lyncdwll mawr.

gower sinkhole complete

Caeodd Cyngor Abertawe ran o'r A4118 rhwng Penmaen a'r troad i Oxwich ar ddechrau mis Hydref ar ôl darganfod bod rhan o wyneb y ffordd wedi suddo.

Mae contractwyr ac ymgynghorwyr geodechnegol arbenigol wedi bod ar y safle ers hynny er mwyn ceisio atgyweirio'r ffordd a'i hailagor cyn gynted â phosib.

Achoswyd y pantiau gan ddŵr wyneb a ddaeth o'r tir ffermio cyfagos ac fe'i cymhlethwyd gan fod gwagleoedd yn y graig o dan y ffordd.

Roedd y gwaith atgyweirio'n cynnwys creu system draenio newydd i helpu i gyfeirio'r dŵr i ffwrdd o arwyneb y ffordd.

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros Wella'r Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, "Yn ffodus, nid oedd y pryderon cynnar mai gwagleoedd yn ddwfn yn y ddaear oedd wedi achosi'r broblem yn gywir. Fodd bynnag, mae dŵr rhedegog wedi creu rhai gwagleoedd llai yn agosach at arwyneb y ffordd a'r mater hwn a achosodd y broblem.

"Roedd angen i ni hefyd ddatblygu system draenio newydd i sicrhau na fydd y broblem yn dychwelyd.

"Rwy'n falch ein bod wedi gallu ailagor y ffordd, a gwnaed hyn cyn gynted â phosib gan ein contractwyr.

"Hoffwn ddiolch i'r modurwyr am eu hamynedd wrth i ni gwblhau'r gwaith hwn a hoffwn ddiolch i'n staff priffyrdd am eu gwaith caled a'u hymdrech i ailagor y ffordd."

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM