Chwilio'r wefan
English

Lansio ysgogiad parcio yng nghanol y ddinas

Caiff cynllun ysgogi parcio newydd ei gyflwyno yng nghanol dinas Abertawe o 9 Tachwedd i helpu'r ddinas i wella o effeithiau pandemig y Coronafeirws.

CarParkSign

 

 

Bydd Cyngor Abertawe'n lansio'r cynnig parcio yn y cyfnod cyn y Nadolig ac mewn ymateb i'r cyfnod atal byr diweddar, sydd wedi golygu bod nifer o fusnesau canol y ddinas wedi gorfod cau'n unol â rheoliadau Llywodraeth Cymru.

Bydd modurwyr sy'n ymweld â chanol y ddinas o ddydd Llun (9 Tachwedd) yn gallu parcio am £1 am y ddwy awr gyntaf a'r gost i barcio am y dydd cyfan fydd £2 yn unig.

Mae'r cynnig yn cynnwys pob maes parcio yng nghanol y ddinas, gan gynnwys meysydd parcio aml-lawr a thalu ac arddangos.

Cynhelir y cynllun newydd am fis rhwng 9 Tachwedd a 9 Rhagfyr i ddechrau, a chaiff adroddiad ei gyflwyno i'r Cabinet yn ddiweddarach y mis hwn i gytuno i ymestyn y cynllun hwn tan 31 Ionawr 2021.

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros Wella'r Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, "Mae pandemig y Coronafeirws yn parhau i gael effaith ddifrifol ar y ddinas. Fel cyngor, rydym yn ymateb mor gyflym â phosib i'r newidiadau a gyflwynir i helpu i atal y feirws.

"Pan fydd y cyfnod atal byr yn dod i ben, bydd angen i ni wneud popeth y gallwn i annog mwy o bobl i ddod yn ôl i ganol y ddinas. Mae'n gyfnod pwysig o'r flwyddyn wrth i'r Nadolig agosáu.

"Bydd ein cynnig parcio newydd yn rhoi cyfle gwych i siopwyr, gweithwyr canol y ddinas ac ymwelwyr barcio yn un o'n cyfleusterau parcio niferus am £1 yn unig am ddwy awr neu £2 am y diwrnod cyfan."

O 9 Tachwedd, bydd gwasanaethau eraill y cyngor megis y gwasanaeth parcio a theithio a gorsaf fysus y ddinas hefyd yn gweithredu.

Ychwanegodd y Cyng. Thomas, "Yn ogystal â'r cynllun parcio newydd, gall modurwyr ddefnyddio ein gwasanaethau parcio a theithio am £1.

"Mae'n amlwg y bydd y costau is hyn am ein gwasanaethau'n effeithio ar yr incwm arferol rydym yn ei gael ond rydym wedi ymrwymo i gefnogi canol y ddinas a sicrhau bod effaith lai ar fusnesau lleol a'r cyhoedd."

Meddai Russell Greenslade, Prif Weithredwr Ardal Gwella Busnes Abertawe (BID), "Cynnig parcio hael iawn yw hwn, a bydd yn cynnig cefnogaeth wych i fusnesau canol y ddinas ar adeg y mae ei hangen arnynt.

"Rydym yn croesawu'r ysgogiad hwn, a ariennir gan Gyngor Abertawe, ac rydym yn falch iawn o allu cydweithio i'w roi ar waith. Rydym yn gwybod y bydd yn helpu siopwyr ac ymwelwyr i ddychwelyd i ganol y ddinas i wneud eu siopa ar gyfer y Nadolig ac i gefnogi'r busnesau lleol y maent yn dwlu arnynt."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM