Chwilio'r wefan
English

Grantiau gwerth £10.7m y cyfnod atal byr yn mynd i filoedd o fusnesau'r ddinas

Bydd miloedd o fusnesau'r ddinas yn elwa yr wythnos hon o bron £10.7m mewn grantiau i'w helpu i ddod drwy'r cyfnod atal byr COVID-19 diweddaraf.

Coronavirus

Rhoddodd Cyngor Abertawe bron £100m i fusnesau lleol yn yr haf fel rhan o gynlluniau Llywodraeth Cymru i geisio helpu i ddiogelu swyddi yn ystod y cyfnod clo ac wedi hynny.

Nawr bydd dros 3,400 o fusnesau'n rhannu grantiau gwerth miliynau o bunnoedd sy'n ymddangos yn eu cyfrifon banc o heddiw i'w helpu i oroesi'r cyfnod atal byr a diogelu swyddi.

Meddai Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Abertawe, "Rydym wedi gwneud ymdrech fawr i drosglwyddo'r arian sydd ar gael i fusnesau lleol y mae ei angen arnynt mor gyflym â phosib, ac yn gyflymach na bron unrhyw awdurdod lleol arall yng Nghymru.

"Rydym yn disgwyl y bydd y grantiau'n cyrraedd cyfrifon banc miloedd o fusnesau lleol cymwys heddiw, os nad ydynt eisoes wedi cyrraedd. Mae hyn yn newyddion da i'r busnesau hynny sydd wedi bod yn gwneud popeth y gallant i oroesi ac i ddiogelu eu gweithwyr yn ystod yr argyfwng.

Meddai, "Rwy'n gwybod bod busnesau wedi bod yn aros yn amyneddgar i glywed y newyddion. Rydym yn falch o ddweud y bydd cynifer o fusnesau â phosib yn Abertawe'n derbyn y grantiau y maent yn gymwys ar eu cyfer yn awtomatig.

"Ariennir y cynllun grant gan Lywodraeth Cymru ac ni fydd yn ei weinyddu. Yn ystod y cyfyngiadau symud cynharach fe drosglwyddom bron £100 miliwn i gynorthwyo busnesau'r ddinas a chaiff yr arian newydd hwn ei groesawu'n fawr.

"Mae busnesau wedi cael amser caled ers i'r cyfyngiadau symud cyntaf ddechrau ym mis Mawrth ac mae'r cyngor wedi bod yn gwneud popeth yn ei allu i'w cefnogi."

Gellir gweld manylion llawn am gymhwysedd a sut i gyflwyno cais ar wefan y cyngor yma:www.abertawe.gov.uk/grantiaucyfnodatalbyr

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM