Chwilio'r wefan
English

Disgyblion yn ychwanegu ychydig o liw at safle adeiladu ysgol newydd

Mae'r Uned Cyfeirio Disgyblion newydd sy'n cael ei hadeiladu yn Abertawe eisoes yn waith celf.

PRU_hoardings

Gwahoddwyd y bobl ifanc a fydd yn mynychu 'Maes Derw', yr ysgol newydd sy'n werth £9.65m a fydd yn agor yn y Cocyd y flwyddyn nesaf, i helpu i ychwanegu ychydig o liw at y safle adeiladu.

Gallwch weld eu dyluniadau lliwgar, a grëwyd fel rhan o'u gwersi celf, ar yr hysbysfyrddau o gwmpas y llain.

Roedd y disgyblion hefyd wedi dewis enw'r ysgol newydd.

Mae'r datblygiad yn cael ei ariannu gan Gyngor Abertawe a Llywodraeth Cymru dan Raglen Ysgolion a Cholegau yr 21ain Ganrif, a'i adeiladu gan Kier Construction.

Pan fydd hi'n agor, bydd yr ysgol newydd a adeiladwyd at y ddiben yn darparu cyfleusterau deniadol ac ymarferol i staff a disgyblion, â'r cyfan ar un safle - gan gymryd lle'r hen adeilad yn Nhŷ Brondeg, Trefansel, safle Step-Ahead yn y Cocyd a Chanolfan Addysg Arfryn ym Mhen-lan.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM