Chwilio'r wefan
English

Y ddinas yn anelu at statws Dinas sy'n Ystyriol o Oed

Mae dinas Abertawe'n anelu at gael statws Dinas sy'n Ystyriol o Oed swyddogol gan Sefydliad Iechyd y Byd.

Guildhall

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru wedi cynnig gweithio gydag asiantaethau yn y ddinas er mwyn cyflawni'r nod hwn.

Bydd yn amlygu'r gwaith da sy'n cael ei wneud yn Abertawe ac yn dangos sut gall y ddinas wella a dysgu gan eraill.

Roedd y Comisiynydd, Heléna Herklots CBE, yn bresennol yng nghyfarfod diweddar y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.

Mae'n bartneriaeth o asiantaethau gwasanaethau cyhoeddus sy'n gweithio gyda'i gilydd i wella gwasanaethau lleol. Y pedwar aelod statudol yw Cyngor Abertawe, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, Cyfoeth Naturiol Cymru a Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, ond mae sefydliadau eraill a chanddynt ddiddordeb yn lles y ddinas hefyd yn rhan ohoni.

Meddai Ms Herklots, "Mae Dinasoedd sy'n Ystyriol o Oed yn lleoedd lle nad oes unrhyw rwystrau i bobl hŷn fyw'n annibynnol, bod yn rhan o gymunedau lleol a byw'n dda wrth iddynt heneiddio."

"Mae Abertawe wedi gwneud cynnydd gwych dros y blynyddoedd diwethaf ac mae gennym lawer i frolio amdani, ond mae llawer i'w ddysgu o hyd hefyd. Rwy'n edrych ymlaen at weithio gydag asiantaethau ar draws Abertawe i wneud rhagor o gymunedau'n rhai sy'n Ystyriol o Oed, a fydd yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau pobl hŷn. "

Meddai'r Cynghorydd Andrea Lewis, Dirprwy Arweinydd y Cyngor, a fu'n cadeirio cyfarfod y BGC, "Diben y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yw gwella gwasanaethau hanfodol i bawb yn Abertawe, ond roedd yn bleser cael Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru'n bresennol yn ein cyfarfod diwethaf.

"Rydym yn llwyr ymrwymedig i wneud Abertawe'n Ddinas sy'n Ystyriol o Oed ac edrychwn ymlaen at barhau i weithio gyda Heléna i gyflawni hyn."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM