Chwilio'r wefan
English

Cofiwch dalu teyrnged gartref ar Sul y Cofio

Mae Cyngor Abertawe'n annog preswylwyr i ymuno yn y distawrwydd dwy funud cenedlaethol ddydd Sul am 11am drwy sefyll ar garreg eu drws i gofio am y rheini sydd wedi gwasanaethu eu gwlad.

Bydd Sul y Cofio 2020 yn gwbl wahanol i bob blwyddyn arall oherwydd y pandemig, ond mae'r cyngor wedi ymuno â'r Lleng Brydeinig Frenhinol i goffáu'r rheini yn y Lluoedd Arfog sydd wedi gwasanaethu neu roi eu bywydau dros eu gwlad.

Dywedodd Rob Stewart, Arweinydd y Cyngor, y byddai digwyddiad coffa eleni'n arbennig oherwydd bod rheolau'r cyfnod atal byr yn atal cynnal gweithgareddau ar ddydd Sul, fel y gwnaed yn y gorffennol.

Ond ychwanegodd, "Gall pob un ohonom gymryd rhan mewn gweithred o goffâd syml a diogel drwy sefyll mewn distawrwydd ar garreg ein drws am 11am fore dydd Sul i gymryd rhan yn y distawrwydd dwy funud cenedlaethol."

Mae Cyngor Abertawe wedi ymuno â'r Lleng Brydeinig Frenhinol i amlygu'r digwyddiadau coffa sy'n cael eu cynnal i gofio'r rheini sydd wedi gwasanaethu yn Lluoedd Arfog ein gwlad a'r rheini a gollodd eu bywydau dros eu gwlad.

Gellir cael rhagor o wybodaeth yma: www.abertawe.gov.uk/meysyddparcio

Wedi'i bweru gan GOSS iCM