Chwilio'r wefan
English

Cymorth ychwanegol os oes ei angen i PCCA

Mae Cabinet Cyngor Abertawe wedi cytuno i gynnig cefnogaeth newydd i helpu Pwll Cenedlaethol Cymru Abertawe drwy argyfwng COVID-19.

Bydd y gefnogaeth hon yn helpu i sicrhau bod canolfan genedlaethol Cymru ar gyfer ragoriaeth nofio'n gallu parhau i ddarparu gwasanaethau i nofwyr elît a defnyddwyr o'r gymuned fel y'i gilydd.

Gweithredir y pwll gan Brifysgol Abertawe ac fe'i hariennir ar y cyd gan y brifysgol a Chyngor Abertawe. Bydd y ddau sefydliad yn cyfrannu at ei gynnal yn ystod y pandemig.

Mae'r cynnig hwn yn dilyn cefnogaeth debyg ar gyfer yr LC a gwasanaethau hamdden cymunedol eraill a gyhoeddwyd gan y cyngor yn gynharach eleni. Bu'n rhaid i'r holl gyfleusterau hyn yn Abertawe gau dros dro dan gyfyngiadau'r Llywodraeth a ddaeth i rym ar 20 Mawrth ac yn ystod y cyfnod atal byr diweddar. 

Meddai'r Cyng. Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Mae'r cyfleusterau hamdden hyn yn helpu i greu dinas heini ac iach.

"Mae'n hanfodol i les ein preswylwyr fod Pwll Cenedlaethol Cymru Abertawe yn cael edrych ymlaen yn hyderus, a'n bod yn eu cefnogi mewn cyfnod anodd fel hwn. 

"Bydd y cyfleusterau hyn hefyd yn bwysig i'n cymunedau ac ymwelwyr pan ddaw'r pandemig hwn i ben."

Ychwanegodd, "Dros y blynyddoedd, mae Pwll Cenedlaethol Cymru Abertawe wedi bod yn gartref i athletwyr elît sydd wedi ennill medalau mewn gemau Olympaidd, Paralympaidd a gemau'r Gymanwlad, ac sydd wedi helpu i godi proffil Abertawe a Chymru ym mhedwar ban byd.

"Ond mae hefyd yn bwll cymunedol, a werthfawrogir yn fawr gan y cannoedd o bobl sydd wedi'i ddefnyddio ers iddo ailagor yn ddiogel dan amodau diogelwch a reolir yn agos.

"Drwy weithio gyda'n partneriaid i warantu'r gwasanaethau y mae PCCA yn eu cynnig, rydym yn mynegi ein hymrwymiad i ddyfodol ased mawr ei angen ar gyfer ein cymunedau a Chymru gyfan."

Mewn adroddiad a gyflwynwyd i'r Cabinet heddiw (dydd Iau 19 Tachwedd) cytunwyd i warantu £350,000 i gefnogi cyfnod gweithredu PCCA rhwng mis Awst eleni hyd at ddiwedd y flwyddyn ariannol. Nodwyd hefyd ei bod hi'n debygol y bydd angen cymorth y tu hwnt i'r dyddiad hwn ac o leiaf tan 31 Gorffennaf 2021.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM