Chwilio'r wefan
English

Oherwydd cyfyngiadau Covid-19, mae Archifau Cymdeithas Hynafiaethwyr Castell-nedd ar gau i'r cyhoedd. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Archifau Cymdeithas Hynafiaethwyr Castell-nedd

Archifau Cymdeithas Hynafiaethwyr Castell-nedd

Ein man gwasanaeth yn Sefydliad y Mecanyddion Castell-nedd.

Neath Mechanics' Institute

Swyddfa cangen Gwasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg yng Nghastell-nedd yw Archifau Cymdeithas Hynafiaethwyr Castell-nedd. Mae'n gartref Cymdeithas Hynafiaethwyr Castell-nedd, lle mae ei casgliadau archifau hasnesyddol. Mae ystafell ymchwil lle gellir gweld y dogfennau gwreiddiol, ac mae aelod staff ar gael am gyfarwydd.

Mae amrywiaeth o ffynhonellau yn yr ystafell ymchwil a fydd yn eich helpu i olrhain hanes eich teulu. Mae cofrestru plwyf lleol a chyfrifiad ar ficroffilm a microffiche, copi o mynegai'r Swyddfa Gofrestru Cyffredinol o enedigaethau, marwolaethau a phriodasau ar ficroffilm, a gwasanaeth rhyngrwydd am ddim i chi gael mynediad i wefannau hanes teulu arlein. Mae llawer o amodau eraill ar CD, ac mae llyfrgell o llyfrau am hanes lleol.

Oriau agor
Dydd Llun a dydd Iau, 9.30yb-12.30yh a 1.30-4.45yh.

Dilynwch y cysylltiadau am wybodaeth i helpu chi i ddarganfod mwy a chynllunio'ch ymweliad.

Neath Mechanics' Institute

Defnyddio'r archifau

Gwybodaeth i'ch helpu i baratoi ar gyfer eich ymweliad.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM