Chwilio'r wefan
English

Asesiad Cymeriad Morwedd Lleol Bae Caerfyrddin, Gŵyr a Bae Abertawe

Mae hwn yn llywio penderfyniadau polisi a rheoli datblygu ac yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol i gynorthwyo datblygwyr, ymgynghorwyr ac ymgeiswyr. Mae'n gyfwerth ag asesiadau cymeriad tirwedd sy'n bodoli, gan gynnwys LANDMAP, ac yn eu hategu, ac fe'i defnyddir i arwain rheoli newid yn yr amgylchedd arfordirol a morol.

Ar gyfer datblygiadau o fewn AoHNE Gŵyr, cyfeiriwch hefyd at PDF Document Ganllawiau drafft Creu Lleoedd ar gyfer CCA Gŵyr (PDF, 36MB)Yn agor mewn ffenest newydd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM