Chwilio'r wefan
English
Information

Oriel Gelf Glynn Vivian

Mwy o wybodaeth am hanes yr Oriel, ein rhaglenni cymunedol a'n prosiect ailddatblygu presennol.

About us

Amdano Oriel Gelf Glynn Vivian

Cymryd rhan yn greadigol wrth adfywio'r ddinas.

Glynn Vivian redevelopment (thumbnail only).

Agoriad Mawreddog Glynn Vivian

Bydd Oriel Gelf eiconig Glynn Vivian yn Abertawe'n ailagor i'r cyhoedd ddydd Sadwrn 15 Hydref yn dilyn prosiect ailddatblygu ac adfer gwerth miliynau o bunnoedd.

Outreach

Glynn Vivian yn Cynnwys y Gymuned

Trwy ein rhaglenni Dysgu Oddi ar y Safle, rydym yn parhau i ddatblygu ein mentrau allgymorth a datblygu cynulleidfaoedd, cynyddu cyfranogiad a chysylltu â phobl o amrywiaeth o gefndiroedd a diwylliannau.

Richard Glynn Vivian

Richard Glynn Vivian

Enwyd yr oriel ar ôl ei sefydlydd a phrif gymwynaswr, Richard Glynn Vivian, a anwyd ym mis Medi 1835, pedwerydd mab John Henry Vivian a'i wraig Sarah Jones.

New Gallery

Cefnogwch Gronfa Glynn Vivian 2016

O 1 Mawrth 2016, mae Cyfeillion Cymdeithas Glynn Vivian yn lansio Cronfa Glynn Vivian 2016 arbennig i helpu i godi targed o £50,000 i gefnogi rhaglenni'r oriel pan fydd yn ailagor yn hydref 2016.

Glynn Vivian Funding Partners

Partneriaid Cyllid Glynn Vivian

Mae Oriel Gelf Glynn Vivian yn rhan o Ddinas a Sir Abertawe ac fe'i cefnogir fel Sefydliad sy'n cael ei Gyllido gan Refeniw gan Gyngor Celfyddydau Cymru a thrwy gymorth grant gan CyMAL.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM