Chwilio'r wefan
Rubbish bag

Atebion storio deunyddiau ailgylchu

Awgrymiadau ar sut i storio eich deunyddiau ailgylchu rhwng casgliadau.

Y cwestiwn a ofynnir amlaf i'n swyddogion ailgylchu gan breswylwyr yw ble i storio deunyddiau i'w hailgylchu. Yn draddodiadol, rydym yn gyfarwydd â chael 1 bin yn y gegin i roi'r holl sbwriel ynddo. Gan ein bod bellach yn didoli ein sbwriel i sachau gwyrdd, sachau pinc a chynwysyddion gwastraff bwyd. Gall fod yn anodd gwneud lle ar gyfer y sachau ychwanegol. Mae'n llawer haws dod i'r arfer o ailgylchu os ydych yn creu eich canolfan ailgylchu eich hunan.

Nid yw'r ateb i storio deunyddiau'n hawdd gan nad oes un ateb sy'n addas i bawb. Mae'n rhaid i ni gyd fyw mewn tai neu fflatiau o faint a siâp gwahanol, hefyd bydd y swm a'r math o wastraff rydym yn ei gynhyrchu yn dibynnu ar sawl person sy'n byw yn yr eiddo.

Serch hynny, nid yn unig y gofynnir i ni am sut i storio deunyddiau ailgylchu, mae llawer o ailgylchwyr brwd hefyd wedi rhannu eu hatebion storio gyda ni. Felly yma rydym wedi cyfuno rhai o'r awgrymiadau hynn â'n cyngor ni. Os oes gennych ateb storio gwreiddiol yr hoffech ei rannu, e-bostiwch y Tîm Ailgylchu ar ailgylchu@abertawe.gov.uk er mwyn ychwanegu awgrymiadau gwych i'r dudalen hon.

Pethau i'w hystyried wrth greu Gorsaf Ailgylchu yw lleoliad a chynwysyddion storio.

Lleoliad

Cegin: Dyma fel arfer yw'r lle rydym yn creu'r rhan fwyaf o'r sbwriel yn y cartref.

Ystafell amlbwrpas: Os ydych yn ddigon ffodus i gael un gallant fod yn lleoliad gwych os nad oes llawer o le gennych yn eich cegin.

Garej/Sied: Os gallwch ddod o hyd rhwng y peiriant torri gwair a'r offer DIY, gall hwn fod yn lleoliad gwych i storio eitemau mwy megis bylchau cardbord.

Yn yr ardd: Os yw'r garej neu'r ardd yn rhy bell o'r gegin, gall yr ardd fod yn lleoliad awyr agored gwych ac mae cynwysyddion ar gael mewn siopau DIY a chartref.

Cynwysyddion Storio

Gall nifer a maint y cynwysyddion rydych yn eu dewis ddibynnu ar faint o le sydd gennych a faint o sbwriel rydych yn ei greu a cheisiwch feddwl faint rydych yn gallu ei godi, er enghraifft gall cynhwysydd mawr fod yn drwm i'w godi pan fo'n llawn. Bydd angen 3 chynhwysydd arnoch ar gyfer papur a cherdyn, un ar gyfer gwydr a chaniau ac un ar gyfer plastigion. Mae amryw o atebion storio gwahanol ar gael yn y siopau megis yr archfarchnadoedd mawr, siopau DIY a siopau cartref. Dyma rai enghreifftiau a roddwyd i ni.

Peidiwch ag anghofio, bydd rhaid i rywun fod yn gyfrifol am sicrhau bod y sachau'n cael eu rhoi allan i'w casglu ar yr amser cywir ar y diwrnod cywir.

/applvdata/goss/content/media/image/Storage solution 1 /applvdata/goss/content/media/image/Storage solution 2 /applvdata/goss/content/media/image/Storage solution 3 /applvdata/goss/content/media/image/Storage solution 4

Wedi'i bweru gan GOSS iCM