Chwilio'r wefan
Wheeled bin

Casgliadau ailgylchu i fflatiau

Mae'r holl wasanaethau ailgylchu wrth ymyl y ffordd ar gael i'r holl breswylwyr mewn fflatiau ar draws Abertawe. Mae'r ffordd rydym yn casglu deunydd ailgylchu o fflatiau yn wahanol i'r ffordd rydym yn eu casglu o aelwydydd eraill oherwydd bod gan y rhan fwyaf o fflatiau storfeydd biniau cymunedol neu storfeydd biniau.

Yn gyffredinol, mae 3 gwahanol ddewis casglu ar gael i flociau o fflatiau, er bod pob bloc o fflatiau'n wahanol felly gellir addasu'r dull casglu i gyd-fynd â'r amgylchiadau unigol. Rydym hefyd bellach yn gallu darparu Casgliadau gwastraff cegin ar gyfer fflatiau.

Dewis 1 - banc ailgylchu

Banc AilgylchuFel arfer, mae'r banciau hyn y tu allan i flociau tw^r uchel. Mae'r banc wedi'i rannu'n dair rhan, un ar gyfer plastigion, un ar gyfer poteli gwydr a jariau ac un ar gyfer caniau metel.

Os oes gennych un y tu allan i'ch bloc, defnyddiwch ef pan fydd angen i chi wneud, gan roi eitemau unigol yn y rhannau gwahanol. Byddwn yn gwagio'r banc pan fydd yn llawn.

Awgrym Da! - Beth am gasglu eich holl ddeunyddiau ailgylchu mewn sach y gellir ei hailddefnyddio? Pan fydd yn llawn, ewch â hi i'r banc a rhowch yr eitemau unigol yn y rhan gywir. Bydd hyn yn eich helpu i arbed lle yn eich cegin, yn hytrach na chael llawer o gynwysyddion gwahanol.

Os hoffech gael sach, ffoniwch ni ar 01792 635600

Dewis 2 - biniau ailgylchu

Biniau gwyrdd a phincEfallai y bydd gan eich bloc fflatiau finiau ailgylchu yn eich storfa finiau, neu yn rhywle arall ar y safle megis y maes parcio.

Sut mae'n gweithio?

Gallwch ddefnyddio sachau gwyrdd ar gyfer papur/cerdyn a gwydr/caniau a'u rhoi yn y bin gwyrdd. Gallwch ddefnyddio sachau pinc ar gyfer plastigion a'u rhoi yn y bin pinc. Gallwch roi eich sachau ailgylchu yn y biniau ar unrhyw adeg. Byddwn yn gwagio'r biniau bob pythefnos.

Sicrhewch eich bod yn defnyddio'r sachau'n gywir. Rhowch y sach gywir yn y biniau cywir. Ni ddylech, o dan unrhyw amgylchiadau, roi sachau du yn naill ai'r biniau gwyrdd na'r biniau pinc. Os na chaiff y biniau eu defnyddio'r gywir, NI CHAIFF y deunyddiau ynddynt eu casglu.

Dewis 3 - sachau rhydd yn y storfa finiau

bagiau pincMewn rhai blociau o fflatiau, nid oes digon o le yn yr ystafell storio biniau na'r storfa finiau i ni ddarparu biniau ar gyfer eich biniau ailgylchu. O dan yr amgylchiadau hyn, gallwch storio eich sachau ailgylchu'n rhydd yn yr ystafell storio biniau neu'r storfa finiau.

Sut mae'n gweithio?

Gallwch ddefnyddio sachau gwyrdd ar gyfer papur/cerdyn a gwydr/caniau a sachau pinc ar gyfer plastigion. Gallwch roi eich sachau ailgylchu yn yr ystafell storio biniau neu'r storfa finiau ar unrhyw adeg. Byddwn yn casglu'r sachau bob pythefnos. Ceisiwch gadw'r sachau gwyrdd ar wahân i'r sachau pinc.

NI CHESGLIR unrhyw sachau ailgylchu sy'n cynnwys y deunyddiau anghywir.

Dewis 4 - sachau rhydd wrth ymyl y ffordd

Bagiau rhydd ar ymyl y fforddMae rhai fflatiau heb storfa finiau, sy'n ei gwneud yn anodd iawn darparu biniau, neu ardal ar gyfer storio sachau.

Os felly, gall trigolion barhau i ailgylchu drwy ddefnyddio'r sachau ailgylchu a'u rhoi wrth ymyl y ffordd ar y diwrnod casglu cywir.

Casgliadau gwastraff cegin ar gyfer fflatiau

Mae dwy ffordd i ailgylchu gwastraff bwyd os ydych yn byw.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM