Chwilio'r wefan
English
laptop

Partneriaeth ar y we

Cyfle gwych i weithio ar y cyd â Chyngor Abertawe ac elwa o'n presenoldeb helaeth ar y we a'r cyfryngau cymdeithasol.

Bydd Cyngor Abertawe'n darparu'r canlynol

Baner hysbysebu ar wefan Cyngor Abertawe am un mis calendr (o'ch dewis) gyda dolen i'ch tudalen lanio. Ar gyfartaledd, ceir mwy na 40,000 o ymweliadau â'n hafan bob mis a mwy na 1,100,000 o ymweliadau â'n gwe-dudalennau bob mis (mis Ionawr 2020).

Bydd y cleient yn darparu

  • Dolenni i dudalennau glanio a chodau olrhain i'w defnyddio ar hysbysebion baner ar a'n gwefan.
  • Cynnwys, logo a graffeg.
Wedi'i bweru gan GOSS iCM