Chwilio'r wefan
English
Oak tree

Gorchmynion Cadw Coed (GCC)

Mae dros 560 o Orchmynion Cadw Coed (GCC) unigol o fewn ffiniau Dinas a Sir Abertawe ar gyfer coed unigol, grwpiau o goed, 'ardaloedd' a choetiroedd.

Yn ogystal, caiff coed mewn Ardaloedd Cadwraeth eu rheoli Ardaloedd cadwraeth.

Mae Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yn cynnwys deddfwriaeth sy'n ymwneud â Gorchmynion Cadw Coed.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM