Chwilio'r wefan
English
Phone

Parciau: rhifau ffôn defnyddiol

Ein nod yw sicrhau yr erys ein holl barciau'n lleoedd diogel a chyfeillgar fel y gall pawb fwynhau'r amrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithgareddau a gynhelir drwy gydol y flwyddyn.

Os bydd gennych bryderon ar unrhyw adeg am broblemau neu ddigwyddiadau yn eich parc lleol yna mae croeso i chi ffonio un o'r rhifau isod.

Heddlu/999

Digwyddiadau troseddol rydych chi'n eu gweld megis ymosodiadau, lladrata, fandaliaeth, graffiti, dinoethiad anweddus.

Ffoniwch: 01792 456999/101

Gwefan Heddlu De CymruYn agor mewn ffenest newydd

 

Mae croeso i chi gysylltu â ni os oes gennych ymholiad neu rydych am adrodd am broblem ynghylch unrhyw un o'r canlynol:

CyswlltMater
Tîm Gweithredol Parciau
adran.Parciau@abertawe.gov.uk
01792 280210
Tai a Diogelu'r Cyhoedd
evh@abertawe.gov.uk
Adran Priffyrdd
01792 843330 
Hamdden Awyr Agored
01792 635142
Gosodiadau Parciau
Gosod.Parciau@abertawe.gov.uk
01792 635973
Datblygu Cymunedol
AdeiladauCymunedol@abertawe.gov.uk
01792 635412
  • Rhandiroedd
  • Abertawe yn ei blodau
  • Grwpiau 'Cyfeillion...'

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM