Chwilio'r wefan
English
Big group of people

Cynghorwyr

Mae 72 o gynghorwyr etholedig o amrywiaeth o grwpiau gwleidyddol sy'n gwneud penderfyniadau'r cyngor, gan gytuno ar bolisïau a blaenoriaethau gwario.

Etholir pob Cynghorydd i gynrychioli ardal benodol (Ward Etholiadol). Bydd yn gweithredu ar ran y gymuned, gan wneud penderfyniadau ar wasanaethau lleol, cyllidebau a lefel gyffredinol gwasanaethau'r cyngor. 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM