Chwilio'r wefan
English

Rydym AR AGOR, ond odwch bod bwcio ymlaen-llaw yn HANFODOL. Mae'r gwybodaeth am sut mae'r gwasanaeth yn gweithio isod ar y tudalen yma.

 

Gallwch chi chwilio ein catalogau ar-lein yma a chysylltu â ni yma.

Visiting us

Ymweld ag Archifau Gorllewin Morgannwg

Gwybodaeth am ein lleoliad , oriau agor a sut mae'r gwasanaeth yn gweithio.

Ymweld a ni

Mae yna oriau agor newydd:
Dydd Mawrth: 10 yyb-12.30yh a 1.30yh-4yh
Dydd Mercher: 10 yyb-12.30yh a 1.30yh-4yh
Dydd Iau: 10 yyb-12.30yh a 1.30yh-4yh
Dydd Gwener: 10 yyb-12.30yh a 1.30yh-4yh
 

Mae archebu ymlaen llaw yn hanfodol:
Er mwyn cadw pawb yn ddiogel, rydym wedi cyflwyno PDF Document gweithdrefnau newydd ar gyfer ymweld (PDF, 329KB)Yn agor mewn ffenest newydd. Darllenwch y rhain yn ofalus os ydych chi'n bwriadu ymweld â ni. Mae'n hanfodol archebu ymlaen llaw ac archebu'r holl ddogfennau rydych chi am eu gweld ymlaen llaw hefyd. E-bostiwch ni am ragor o wybodaeth.
 

Mae tocyn darllenwyr newydd:
Mae ein hen system docynnau ddarllenydd wedi dod i ben a bydd angen i chi wneud cais am docyn darllenydd newydd, sef y Cerdyn Archifau. Bydd hyn yn rhoi mynediad i chi i wasanaethau archifau eraill ledled y wlad. Gallwch chi wneud cais ar-lein a chasglu'ch tocyn pan ymwelwch: darganfyddwch sut mae'n gweithio.
 

Hanes Teulu
Rydym hefyd yn cynnig mynediad ar gyfrifiadur i'r gwefannau poblogaidd, yn cynnwys Ancestry a Find My Past. Mae hyn ar gaela r ddydd Iau a dydd Gwener: mae bwcio ymlaen llaw yn hanfodol ac mae'r niferoedd yn gyfyngedig iawn. Nodwch, oherwydd yr angen i sicrhau pellter cymdeithasol, ni allwn gynnig cymorth un i un wrth defnyddio cyfrifiadur.
 

Ydych chi'n chwilio am edrychiad cyflym neu gopi o fap neu ddogfen?
Am dâl cymedrol, gallwn ni'ch helpu heb angen ymweliad. E-bostiwch ni gyda'ch ymholiad a byddwn ni'n gwneud ein gorau i'ch helpu chi.
 

Ble rydym ni
Gwasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth
Abertawe SA1 3SN
 

Sut i gyrraedd yno
Mae gorsaf y rheilffordd tua 15 i 20 munud i ffwrdd ar droed. Mae'r orsaf fysus tua 5 i 10 munud i ffwrdd ar droed; mae'r ddwy ar y map. Mae gan y ddwy safle tacsis os nad ydych am gerdded i'r Ganolfan Ddinesig, a hefyd ceir bysus o orsaf y rheilffordd i ganol y ddinas. Os ydych yn dod mewn car, dilynwch yr arwyddion i Ganolfan Ddinesig o Heol Ystumllwynarth. Mae lle parcio i ymwelwyr ar ochr ddwyreiniol (h.y. y Marina) yr adeilad. Mae ardal barcio ar wahân yno hefyd ar gyfer ymwelwyr anabl, a'r lle parcio ar y lefel uwch yn fynediad gwastad o amgylch yr adeilad i'r fynedfa flaen.


 

Parcio, bwyta a lletya dros nos
Mae cludiant cyhoeddus da i'r Ganolfan Ddinesig gyda nifer o fannau parcio i ymwelwyr. Mae parcio ym Maes Parcio'r Dwyrain yn ddi-dâl am ddwy awr (tri i ddeiliaid bathodynnau glas) a chodir tal am ynrhyw amser dros hynny. Ceir gwybodaeth am daliadau parcio dan "Y Ganolfan Ddinesig (Maes Parcio'r Dwyrain)" yma. Mae mwy o le i barcio ar gael ym meysydd parcio cyfagos y Glannau a Stryd Paxton.

Ceir caffi lle gallwch gael seibiant o'ch gwaith ymchwil i edmygu'r golygfeydd o'r môr. Mae toiledau cyhoeddus (gan gynnwys toiled i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn) a ffonau oddi ar y prif gyntedd. 

Gall Canolfan Croeso Abertawe eich helpu chi ddod o hyd i lety os oes angen i chi aros dros nos yn Abertawe. Am fwy o wybodaeth, gwelwch www.visitswanseabay.com.

Dilynwch y dolennau isod am ragor o wybodaeth i helpu chi i gynllunio'ch ymweliad.

Defnyddio'r ystafell chwilio.

Defnyddio'r ystafell ymchwil

Gwybodaeth am beth i ddisgwyl pan ymwelwch â'r archifau.

Hygyrchedd.

Gwybodaeth Hygyrchedd

Gwybodaeth pwysig i chi wybod amdano cyn i chi ymweld ag Archifau Gorllewin Morgannwg.

Rheolau'r ystafell chwilio.

Rheoliadau'r Ystafell Ymchwilio

Gofynnir i'n holl ymchwilwyr i ddilyn y rheolau hyn. Maen nhw i sicrhau diogelwch y dogfennau sydd o dan ein gofal.

Defnyddio archifau.

Arweiniad trin dogfennau

Rydym am i chi fwynhau ein casgliadau archifau a'n helpu i ofalu amdanynt a'u cynnal.

Tocyn darllenydd

Sut i gael cerdyn archifau.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM