Chwilio'r wefan
English
Gwasanaethau ar gael yng Ngwasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg

Gwasanaethau ar gael yn Archifau Gorllewin Morgannwg

Manylion am rai o'r gwasanaethau eraill rydym yn eu cynnig a sut i gyrchu nhw.

Gwasanaeth ymchwil

Rydym yn cynnig gwasanaeth ymchwilio ar gyfer y rheiny na all ddod yn bersonol i'r Gwasanaeth Archifau.

Gwasanaeth copio

A ydy'n bosibl archebu copiau o ddogfennau sydd gan Wasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg?

Adneuo neu rhoddi archifau

Mae'n bleser gennym derbyn dogfennau er mwyn eu cadw'n ddiogel yn yr ystorfa yng Nghanolfan Ddinesig Abertawe, os maen nhw yn cyfateb i'n polisi casglu.

Dogfennau polisi

Mae'r dogfennau polisi hyn yn cadarnhau'r amcanion ein gwasanaeth.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM