Chwilio'r wefan
English
Siop arlein

Siop arlein

Beth sydd ar gael i'w brynu o'r Gwasanaeth Archifau arlein.

'The Three Nights' Blitz' gan John Alban

Ydych chi'n chwilio am yr anrheg arbennig yna i rywun sy'n caru hanes lleol? Ymwelwch â'n siop arlein i weld beth sydd ar gael.

Yma yng Ngwasanaeth Archifau Gorllewin Morganwg mae gyda ni ddewisiad o lyfrau, cardiau a mapiau ar werth lle byddwch yn dod ar draws y peth perffaith.

Ein cyhoeddiad dan sylw yw The 'Three Nights' Blitz' gan Dr John Alban, sy wedi cael ei ail-argraffu.

Cafodd ei gyhoeddi'n wreiddiol ym 1994 ac mae wedi bod allan o brint ers blynyddoedd, felly dyma siawns o'r diwedd i brynnu copi o'r llyfr hwn. Roedd y Blits Tair Noson yn gyfres o ymosodiadau awyr arswydus a gymerodd rhan yn ystod 19, 20 a 21 Chwefror 1941. Gadaelodd canol Abertawe yn adfeilion i gyd a chafodd ei ddisgrifio fel 'y digwyddiad mwyaf arwyddocaol yn hanes diweddar Abertawe'. Mae'r llyfr hwn yn defnyddio ffynhonellau dogfennol cydamserol i ddweud y stori o'r ddwy ochr, gan ddefnyddio ffynhonellau'r Luftwaffe yn ogystal â'r rhai Phrydeinig. 

'A New and Even Better Abertawe: Rebuilding Swansea 1941-1961' gan Dinah EvansYn ôl yn yr hydref fe lansion ni A New and Even Better Abertawe: Rebuilding Swansea 1941-1961 gan Dinah Evans.

Yn y llyfr yma, mae Dinah yn archwilio sut cafodd Abertawe ei hailadeiladu ar ôl i ganol y dref gael ei dinistrio yn y Blits yn erbyn yr Ail Ryfel Byd.  Mewn sens, mae'n ddilyniant i The 'Three Nights' Blitz'  oherwydd mae'n trafod canlyniad dinistriad canol y dref. Llyfr craff am adeg allweddol yn hanes y ddinas.

Porwch y dolenni isod i weld beth arall sydd ar gael yn ein siop arlein...

Llun siop arlein

Llyfrau

Mae llawer ar gael yma am rywun â diddordeb mewn hanes ardal Gorllewin Morgannwg. Mae llyfrau am Abertawe, Castell-nedd, Port Talbot, Gŵyr a llawer mwy.

Rhagor o wybodaeth...Yn agor mewn ffenest newydd

Ymwelwch â ni yn y Ganolfan Ddinesig i weld ein holl dewisiad ni o lyfrau ar werth. Dyma manylion am ble i ddod o hyd i ni...

Hen fapiau

Rydym yn gwerthu atgynhyrchiadau o fapiau cyntaf yr Arolwg Ordnans o rai o'r prif drefi a phentrefi yn ein hardal.

Rydym hefyd wedi creu tri CD rhyngweithiol yn cynnwys rhai mapiau swynol o Abertawe a Chastell-nedd yn Oes Fictoria.

Rhagor o wybodaeth...Yn agor mewn ffenest newydd

Mapiau
Cardiau

Cardiau

Mae ein holl cardiau ni yn atgynhyrchiadau o luniau hanesyddol o'r ardal. Maen nhw'n wych i'w hanfon fel cardiau'r Nadolig ac maen nhw'n edrych yr un mor dda mewn ffrâm ar eich pared.

Os dewch i ymweld â ni, byddwch yn darganfod mwy o argraffiadau ac engrafiadau i'w prynnu.

Rhagor o wybodaeth...Yn agor mewn ffenest newydd

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM