Chwilio'r wefan
English
Phone

Gwasanaeth clicio a chasglu'r llyfrgell

Gallwch archebu llyfrau ac e-lyfrau llafar ar-lein neu dros y ffôn i'w casglu o'ch llyfrgell leol.

Gallwch fenthyca hyd at 20 o eitemau am 3 wythnos - er caiff eich benthyciadau eu hadnewyddu'n awtomatig nes clywir yn wahanol, fel na fyddwch yn cronni unrhyw daliadau am ddychwelyd eitemau'n hwyr.

Gallwch chwilio am lyfrau drwy ddefnyddio catalog Llyfrgelloedd AbertaweYn agor mewn ffenest newydd.

 

Sut ydw i'n archebu llyfr?

Ar-lein

Request online welsh button
Archebu llyfr ar-lein

Bydd staff y cyngor yn dewis llyfrau ar eich rhan drwy ddefnyddio'r wybodaeth rydych yn ei darparu a'u gwybodaeth am deitlau sydd ar gael i ddiwallu'ch anghenion.  Bydd y staff yn cysylltu â chi i drefnu dyddiad i chi gasglu'r llyfrau pan fyddant yn barod.

Drwy gatalog Llyfrgelloedd Abertawe

Gallwch archebu eich llyfrau drwy eu cadw ar y catalogYn agor mewn ffenest newydd. Bydd y staff yn cysylltu â chi i drefnu dyddiad i chi gasglu'r llyfrau pan fyddant yn barod.

Dros y ffôn

Gallwch archebu dros y ffôn yn unrhyw un o'n llyfrgelloedd sydd ar agor.

 

Yr hyn y mae ei angen arnoch wrth archebu

Pan fyddwch yn archebu ar-lein neu dros y ffôn, bydd angen i chi ddarparu rhif eich cerdyn llyfrgell, eich rhif ffôn a/neu eich cyfeiriad e-bost.

Os nad ydych yn aelod o Lyfrgelloedd Abertawe, ymaelodi ar-lein i fod yn aelod o'r llyfrgell, neu yn y llyfrgell.

Ar gyfer preswylwyr nad ydynt yn gallu dod i'r llyfrgell oherwydd rhesymau iechyd neu symudedd neu oherwydd cyfyngiadau COVID, siaradwch ag aelod o staff i weld os gallwn drefnu i ddosbarthu'r llyfrau i chi.

 

Dychweliadau

Gallwch ddychwelyd eich llyfrau i unrhyw lyfrgell. Er nad oes angen apwyntiad arnoch i ddychwelyd llyfrau, rhoddir mesurau diogelwch ar waith, gan gynnwys blwch dychwelyd lle caiff pob llyfr a ddychwelir ei roi mewn cwarantin am 72 awr. Sylwer y gall hyn achosi oedi wrth i'r llyfrau rydych wedi'u dychwelwyd gael eu tynnu oddi ar eich cyfrif llyfrgell.

Os ydych yn benthyca unrhyw eitemau ac ni allwch ymweld ag unrhyw un o'r llyfrgelloedd sydd ar agor, byddwn yn eu hadnewyddu'n awtomatig i chi. Os oes gennych unrhyw bryderon am eich cyfrif, cysylltwch â'ch llyfrgell leol.

Cofiwch, gallwch lawrlwytho e-lyfrau ac e-lyfrau llafar ar-lein o hyd.

 

Mesurau diogelwch

Bydd rhagofalon a gofynion Coronafeirws ar waith pan fyddwch yn ymweld â'r llyfrgell. Peidiwch ag ymweld â'r llyfrgell os ydych chi neu unrhyw un yn eich cartref yn hunanynysu neu'n dangos symptomau Coronafeirws.

Wrth ddod i'r llyfrgell, dilynwch y trefniadau cadw pellter cymdeithasol. 

I leihau cyswllt, bydd eich llyfrau'n barod ac yn aros i chi yn nerbynfa'r llyfrgell.

Archebu llyfr ar-lein

Archebwch lyfrau neu lyfrau llafar ar-lein i'w casglu o'ch llyfrgell leol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM