Chwilio'r wefan
English
smart phone

Apps Abertawe

App 'Dyma'r Gŵyr'

Gall defnyddwyr ffonau clyfar sy'n trefnu taith gerdded o gwmpas Gŵyr ger Abertawe bellach lawrlwytho ap cerdded arbennig a fydd yn eu harwain o gwmpas y penrhyn trawiadol. Mae Pen Pyrod, Bae'r Tri Chlogwyn a lleoliadau poblogaidd eraill oll wedi'u cynnwys mewn ap newydd ei ddatblygu o'r enw 'This is Gower' sy'n darparu gwybodaeth hawdd ei dilyn am 15 llwybr cerdded o gwmpas y penrhyn.

Wrth ddefnyddio GPS, bydd yr ap hefyd yn dangos darnau sain a lluniau o safleoedd diddorol wrth i ddefnyddiwr yr ap nesáu atynt.

Mae ap blaengar newydd yn un o sawl prosiect sy'n cael eu cynnal gan Bartneriaeth Tirwedd Gŵyr. Gellir ei lawrlwytho am ddim naill ai o siop aps iTunes neu siop aps android Google Play.

Sefydlwyd y bartneriaeth yn 2013 ac mae wedi derbyn bron £2 filiwn dros bedair blynedd i ddatblygu amrywiaeth o brosiectau sydd oll yn helpu i ddeiogelu Gŵyr a manteisio i'r eithaf ar yr hyn sydd yno.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM