Chwilio'r wefan
English
Gŵyr AoHNE

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Gŵyr

Gŵyr - bro ar wahân...

Gŵyr AHNE 1956 - 2016... tirwedd werthfawr y mae ei naws unigryw a'i harddwch naturiol mor eithriadol fel ei bod yn cael ei diogelu i genedlaethau'r dyfodol ...

Wedi'i dynodi ym 1956 oherwydd ei harfordir calchfaen clasurol ac amrywiaeth ei chynefinoedd naturiol, hon oedd yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AoHNE) gyntaf i gael ei dynodi yn y DU. Bellach mae'n perthyn i deulu o 46 AoHNE a 13 parc cenedlaethol yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Mae deddfwriaeth cynllunio'n diogelu Gŵyr i'r un graddau â pharc cenedlaethol.

Mae golygfeydd godidog ac amrywiol Gŵyr yn cynnwys twyni a morfeydd heli brau yn y gogledd a chlogwyni calchfaen trawiadol ar hyd arfordir y de, wedi'u gwahanu gan draethau tywod. Y tu mewn i'r tir, ceir tirwedd o gaeau bach traddodiadol, dyffrynoedd coediog a thiroedd comin agored, i gyd yng nghysgod bryniau Cefn Bryn a Mynydd Rhosili.

Gyda thraethau arobryn, arfordir trawiadol, rhosydd tonnog a phentrefi traddodiadol wedi'u cysylltu gan lonydd bach, mae Gwyr yn lle delfrydol i ymlacio ac adfer eich egni.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM